چرا مافيا کلاسيک ؟

مافيا کلاسيک

در اين مقاله به اهميت بازی مافيا کلاسيک می پردازيم

همانطور که مستحظر ميباشيد در بازی مافيا تعدد نقش های بازی بسيار زياد ميباشد و اين متنوع بودن نقش ها به نوعی باعث جذابيت خاصی در بازی ميشود ، اما در عين حال هر چه تعدد نقش ها چه در تيم شهروندان و چه در تيم مافيا بيشتر باشد به پيچيديگی بازی و رخداد های متنوع و گاهاً خاص دامن ميزند . گاهاً اين پيچيدگی به قدری زياد ميشود که ممکن هست بازی جنبه کاملاً تفننی و فانتزی به خودش بگيرد و روند بازی را به سمتی ببرد که بازيکنان به ناچار مجبور هستند صرفاً با فرضيات و نظريات بازی کنند ، اين حالت در شرايطی که کيفيت بازيکنان هم سطح باشد بيشتر نمود پيدا ميکند.

بنابرين توصيه ميشود کسانی که تمايل دارند بازی مافيا را علمی تر بر طبق اصول روانشناسی و رفتار شناسی و استدلال پيگيری کنند تمرکز خود را در انجام بازی مافيا به سبک کلاسيک و با نقش های کلاسيک بگذارند .
زمانی که شما روی مقوله مافيا به سبک کلاسيک تمرکز ميکنيد بازی های مستدل تری از خودتان و ديگر بازيکنان مشاهده ميکنيد، شما مجبوريد مستدل و مستند صحبت کنيد، رفتار ها و شخصيت های بازيکنان را بيشتر آناليز کنيد و نهايتاً جنگ فکری بين بازيکنان جنگ استدلال و موضع ميشود .
قطعاً بازيکنی در بازی مافيا برتری دارد که چه از نظر استدلال و چه از نظر موضع در بازی از ديگران پيشی بگيرد ، در اين خصوص مقالات تخصّصی تری در سايت به زودی قرار داده ميشود .
توصيه ما به بازيکنان اين هست که با مافيا کلاسيک شروع کرده و ادامه دهند !

بازی استدلال محور را به جای بازی نقش محور و پلن محور دستور کار خود قرار دهند و
زمانی که شما در مافيا کلاسيک به حد کافی از نظر استدلال و الگوهای رفتاری کامل شديد ميتوانيد سراغ مافيا پيشرفته نيز برويد ، چرا که در مافيا پيشرفته شما بايد به اندازه کافی سلاح فکر و انديشه قوی و پخته اي داشته باشيد که بتوانيد رويداد ها را تا جايی که ميتوانيد درست تحليل کنيد.
مافيا کلاسيک به ما ياد ميدهد که چگونه به صورت مستدل تشخيص بدهيم ، تفکيک بدهيم ، انتخاب کنيم و نهايتاً مديريت و رفتار کنيم .
همانطور که گفتيم در مافيا کلاسيک بازيکنانی که موضع قوی نسبت به سايرين داشته باشند موفق ترند ، بدست آوردن موضع قوی نيازمند علم ، اطلاعات و آگاهی و اشراف در زمينه های علوم مختلف انسانی دارد که به راحتی ميتوانيد به وسيله اين بازی , خود را در آن محک زده و امتحان کنيد.

نقش های مافيا کلاسيک رو از  اينجا ميتوانيد ياد بگيريد.

دیدگاهتان را بنویسید