خرافات

انديشه مافيايی خرافات

دسته : انديشه های مافيايی — تصميم خودتو گرفتی که اين بازی ديگه تمام جزئيات رو ثبت کنی و نهايت نکته بينی رو انجام بدی و حسابی بدرخشی … ميخوای…

ياداشت برداری

ياداشت برداری

سطح متوسطه —دسته : تاکتيک ها و استراتژی ها — 💥چرا ياداشت برداری ؟ مهارت ياداشت برداری از جمله مهارت‌هایی است که همه ما بر اهمیت آن تاکید داریم اما…

پارادوکس انتخاب

پارادکس انتخاب در بازی مافيا

سطح : حرفه اي — شاخه : تصميم گيری و انتخاب — قبلاً در مقاله   ” paradox of the choice “ با مفهوم پارادکس انتخاب آشنا شديد ، حال پس…

پارادکس انتخاب (Paradox of the Choice)

سطح : مقدماتی —شاخه : تصميم گيری و انتخاب تناقض انتخاب يا پارادکس انتخاب ( paradox of the choice ) برای اولين بار در سال 2004 ، توسط دکتر بری…

overchoice

Overchoice در بازی مافيا

سطح : متوسطه — شاخه : تصميم گيری و انتخاب انفجار کميت داده هايی که تکنولوژی در اختيار ما قرار ميدهد در بازی مافيا هم با پيشرفت بازيکنان قابل پيدايش…

آشنايی با مفهوم OverChoice

سطح : مقدماتی — شاخه : تصميم گيری و انتخاب بيش انتخابی موضوعی است که برای اولين بار ” الوين لويس تافلر ” نويسنده و آينده پژوه آمريکايی در کتاب…