ذهن خوانی و بازی خوانی

متد درک متقابل در بازی مافيا

شاخه : بازی خوانی —سطح مقاله : متوسطه یکی از روش‌های بهتر زندگی کردن و رفع مشکلات مخصوص در زندگی مشترک٬روش درک متقابل است.در ابتدا قبل از استفاده از این…

آشنايی با مفهوم درک متقابل

سطح مقاله : مقدماتی —شاخه : بازی خوانی چند وقت پیش به همراه یکی از دوستانم به سمیناری رفته بودیم. در پایان موقعیتی دست داد و توانستیم با سخنران آن…