سطح مقاله

Overchoice در بازی مافيا

سطح : متوسطه —شاخه : تصميم گيری و انتخاب انفجار کميت داده هايی که تکنولوژی در اختيار ما قرار ميدهد در بازی مافيا هم با پيشرفت بازيکنان قابل پيدايش هست.براستی…

آشنايی با مفهوم OverChoice

سطح : مقدماتی —شاخه : تصميم گيری و انتخاب بيش انتخابی موضوعی است که برای اولين بار ” الوين لويس تافلر ” نويسنده و آينده پژوه آمريکايی در کتاب ”…

کور تصميمی در بازی مافيا

سطح مقاله : متوسط — شاخه : تصميم گيری و انتخاب همانطور که در مقاله پدیده جالب کورتصمیمی  گفته شد ذهن انسان قابليت از بين بردن فاصله آنچه به واقع…

اثر تماشاگران در بازی مافيا

شاخه : روانشناسی_اجتماعی —سطح مقاله : پيشرفته مطمئناً برايتان جالب هست که اثر تماشاچی بارها و بارها در بازی های مختلف مافيا ، اتفاق ميآفتد.توجه داشته باشيد در بازی مافيا…

تحليل رفتاری حالت تمسخر در بازی مافيا

سطح مقاله : حرفه اي —شاخه : رفتار شناسی — تاليف : سروش حجازی گاهاً پيش ميآيد که بازیکنی رفتار يا عمل بازيکن ديگر را مورد تمسخر انجام ميدهد ،…

آشنايی با پديده اثر تماشاگران

شاخه : روانشناسی_اجتماعی —سطح مقاله : مقدماتی در روانشناسی اجتماعی پديده اي وجود دارد به نام ” اثر تماشاگران ” bystander effect .بر طبق اين پديده ، ميزان عکس العمل…

متد درک متقابل در بازی مافيا

شاخه : بازی خوانی —سطح مقاله : متوسطه یکی از روش‌های بهتر زندگی کردن و رفع مشکلات مخصوص در زندگی مشترک٬روش درک متقابل است.در ابتدا قبل از استفاده از این…

آشنايی با مفهوم درک متقابل

سطح مقاله : مقدماتی —شاخه : بازی خوانی چند وقت پیش به همراه یکی از دوستانم به سمیناری رفته بودیم. در پایان موقعیتی دست داد و توانستیم با سخنران آن…

پدیده جالب کورتصمیمی

سطح مقاله : مقدماتی —شاخه : تصميم گيری و انتخاب 🔹یک آزمایش فوق العاده جالب ترتیب داده شد.💠پانزده جفت عکس آماده شد و به تعدادی شرکت کننده گفتند که کدام…