بازي گروهي مافيا

Category: اخبار جديد

حتماً قطعاً یقیناً رسماً مافيا …

چرا جوانان ما با اينکه در رشته های تحصيلی مختلف آموزش ديده اند اما در بسياری از موارد در ورود به عرصه توسعه با مشکلات شديدی مواجه ميشوند؟
چرا امروزه آموزش و پرورش و دانشگاها نياز جوانان ما برای ورود به عرصه توسعه را به تنهايی براورده نميکنند ؟
چرا در بسياری از موارد جوانان ما احساس ضعف و درماندگی در برابر شتاب توسعه ميکنند ؟
و هزاران چرای ديگر
ادامه نوشته

اولين انجمن رسمی مافيا بازان ايران آغاز به کار کرد

 

با توجه به اينکه هميشه وجود يک محفل گفتگوی اينترنتی در مورد بازی گروهی مافيا در بين کاربران ايرانی نياز بوده است و با توجه به اينکه در اکثر کشور هايی که بازی گروهی مافيا در آنها رونق بسيار دارد ( همانند ارمنستان – روسيه .. ) پايگاه های اينترنتی گسترده اي پوشش اين بازی در فضای اينترنت را انجام ميدهند ادامه نوشته

آمادگی برای دريافت مطالب شما

خانه مافيا بازان ايران به منظور بسط و توسعه ، بومی سازی و علمی سازی مافيا  ، آمادگی دارد کليه مطالب عزيزان در مورد بازی مافيا  را در  اين وبسايت قرار دهد. ادامه نوشته

انجمن مافيا بازان ايران

 

خانه مافيا ايران با هدف علمی سازی ، جهت دهی ، بسط و گسترش بازی فکری مافيا در خرداد سال 92 تاسيس شده است .
اين وبسايت متعلق به تمام مافيا بازان و مافيا دوستان ايران زمين ميباشد و پايگاه مناسبی است که تمامی عزيزان مافيا باز ايرانی بتوانند در آن به مطالعه و فعاليت بپردازند .
ادامه نوشته