سطح مقدماتی

آشنايی با مفهوم OverChoice

سطح : مقدماتی —شاخه : تصميم گيری و انتخاب بيش انتخابی موضوعی است که برای اولين بار ” الوين لويس تافلر ” نويسنده و آينده پژوه آمريکايی در کتاب ”…

آشنايی با پديده اثر تماشاگران

شاخه : روانشناسی_اجتماعی —سطح مقاله : مقدماتی در روانشناسی اجتماعی پديده اي وجود دارد به نام ” اثر تماشاگران ” bystander effect .بر طبق اين پديده ، ميزان عکس العمل…

آشنايی با مفهوم درک متقابل

سطح مقاله : مقدماتی —شاخه : بازی خوانی چند وقت پیش به همراه یکی از دوستانم به سمیناری رفته بودیم. در پایان موقعیتی دست داد و توانستیم با سخنران آن…

پدیده جالب کورتصمیمی

سطح مقاله : مقدماتی —شاخه : تصميم گيری و انتخاب 🔹یک آزمایش فوق العاده جالب ترتیب داده شد.💠پانزده جفت عکس آماده شد و به تعدادی شرکت کننده گفتند که کدام…

آشنايی با مفهوم استريوتايپ و کليشه

پيشتر با خطای هاله اي در موضوع استدلال و تشخيص آشنا شديد و به اهميت شناخت و درک و شناسايی آن پی برديد . از طرفی جالب هست بدانيد که…

مک گافین و مافیا

تاکتيک های شروع بازی … آلفرد هیچکاک کارگردان نام آشنای سینما ، اولین کسی بود که اصطلاح مک گافین (Macguffin) را به کار برد . این اصطلاح در واقع به…

چشمها به صدا درمی‌آیند

سطح مقاله : مقدماتی —دسته بندی : زبان بدن   چشمها به صدا درمی‌آیند «مطالعه حرکات ریز چشم‌ها خیلی چیزها را نشان می‌دهد، از جمله این که کمک‌مان می‌کند میزان…

نشانه های غیر قابل انکار افراد دروغگو

سطح مقاله : مقدماتی   آیا می دانستید تمام مردم جهان به طور میانگین روزی دو مرتبه دروغ می گویند؟ برخی افراد ، دروغگوهای خوبی نیستند و زود لو می…

خودبرتربینی یا خودکمتربینی

سطح مقاله : مقدماتی—شاخه : رفتار شناسی حتماً همه شما به صورت روزمره يا موردی اين تجربه را داشته ايد که سوار تاکسی ميشويد و در يک مسير طولانی و…