سطح حرفه اي

اثر تماشاگران در بازی مافيا

شاخه : روانشناسی_اجتماعی —سطح مقاله : پيشرفته مطمئناً برايتان جالب هست که اثر تماشاچی بارها و بارها در بازی های مختلف مافيا ، اتفاق ميآفتد.توجه داشته باشيد در بازی مافيا…

تحليل رفتاری حالت تمسخر در بازی مافيا

سطح مقاله : حرفه اي —شاخه : رفتار شناسی — تاليف : سروش حجازی گاهاً پيش ميآيد که بازیکنی رفتار يا عمل بازيکن ديگر را مورد تمسخر انجام ميدهد ،…