تاکتيک و استراتژی

مک گافین و مافیا

تاکتيک های شروع بازی … آلفرد هیچکاک کارگردان نام آشنای سینما ، اولین کسی بود که اصطلاح مک گافین (Macguffin) را به کار برد . این اصطلاح در واقع به…

جلب اعتماد معکوس در مقابل نقش دار

شاخه : تاکتيک و استراتژی سطح مقاله : متوسط يکی از رخدادهای اجتناب ناپذيری که در بازی ميفتد شرايطی است که در آن اداره و هدايت بازی توسط يک نقشدار…

مفهوم استراتژی در بازی مافيا

سطح مقاله : مقدماتیدسته بندی : آموزشی يک مافيا باز ، در حال يک بازی برای خود هدف های مشخص را در نظر ميگيرد ، اگر جزو تيم شهروندان باشد…