بازي گروهي مافيا

اولين انجمن رسمی مافيا بازان ايران آغاز به کار کرد

 

با توجه به اينکه هميشه وجود يک محفل گفتگوی اينترنتی در مورد بازی گروهی مافيا در بين کاربران ايرانی نياز بوده است و با توجه به اينکه در اکثر کشور هايی که بازی گروهی مافيا در آنها رونق بسيار دارد ( همانند ارمنستان – روسيه .. ) پايگاه های اينترنتی گسترده اي پوشش اين بازی در فضای اينترنت را انجام ميدهند ، لذا ما تصميم گرفتيم که اولين انجمن تخصصی مافيابازان ايرانی را افتتاح کنيم .

forum mafia
اين انجمن فرصتی است که دانشجويان ، مافيابازان مسنجرها ، و علاقه مندان به اين بازی در کنار هم به بحث و تبادل نظر در مورد بازی بپردازند .
شما ميتوانيد از آدرس زير وارد اين انجمن مافيابازان ايران شويد .

انجمن تخصصی مافيابازان ايران

 

Comments are closed.