بازي گروهي مافيا

آمادگی برای دريافت مطالب شما

خانه مافيا بازان ايران به منظور بسط و توسعه ، بومی سازی و علمی سازی مافيا  ، آمادگی دارد کليه مطالب عزيزان در مورد بازی مافيا  را در  اين وبسايت قرار دهد.
1
اين مطالب ميتواند شامل موارد زير باشد :

◆ عکس  و فيلم از بازی زنده مافيای شما که در قسمت آرشيو قرار ميگيرد .

◆ تحليل بازی به همراه فايل صوتی که در قسمت آرشيو قرار ميگيرد.

◆ مقالات خارجی و  مقالات نوشته شده توسط شما در مورد بازی مافيا و مباحث مرتبط

که در قسمت مقالات قرار ميگيرد.اين مقالات ميتواند با فرمت pdf ، و يا word باشد.

به منظور فعاليت در قسمت های فوق شما ميتوانيد از قسمت

تماس با ما

فايل مورد نظر خود را برای ما با ذکر دقيق موضوع ارسال کنيد و ما آنرا در معرض عموم قرار ميدهيم.

همچنين بی صبرانه منتظر دريافت پيشنهادات و انتقادات شما در جهت بهبود کار خود هستيم .

Comments are closed.