بازي گروهي مافيا

بازی مافيا در ايران

mafiairani1
اوايل دهه 80 بود که بازی مافيا وارد ايران شد .
اينکه چه کسی متولی ورود بازی مافيا به ايران است را کسی نميداند ،اما چيزی که پر واضح است اين است که در سال 1384 در خوابگاهای دانشجويی پسران اين بازی انجام ميشده است .شايد آن زمان ديد ما و بسياری از افراد به اين بازی صرفاً يک بازی گروهی دوره همی برای گذران وقت بود و هيچ کس نگاه علمی و موشکافانه فعلی را به اين بازی نداشت .
و انجام اين بازی در مسافرت های دانشجويی بيشتر به چشم ميخورد .

◆ در سال 1386 ، برای اولين بار در سايت “هزارتو” بازی مافيا در صفحات اينترنتی معرفی شد که در آن نحوه بازی در خارج از اينترنت و در فضای دور همی به خوبی توضيح داده شده.

توضيح سايت هزارتو در مورد بازی مافيا

◆ در سال 1387 اين بازی به مسنجر بيلوکس وارد شد و در اتاق های گفتگو اين مسنجر بين افراد به صورت کلامی بازی ميشد .
در اوايل اين بازی را به صورت دزد و پليس هم ميشناختند .

◆ در سال 1388 برای اولين بار وبسايت http://bamdadi.com در مورد اين بازی مطالب در حد معرفی بازی به صورت بازی دزد و پليس را نوشت . اين سر آغازی بود برای معرفی اين بازی از طريق دنيای مجازی به مخاطبين و علاقه مندان .

توضيح سايت بامدادی در مورد بازی مافيا

◆ در سال 1389 اين بازی توسط آقای عرفان اسماعيل زاده وارد مسنجر ريدکال شد و در آنجا استقبال زيادی از اين بازی شد و ميتوان به جرعت گفت جمعيتی بالغ بر 1000 نفر از سراسر ايران با اين بازی آشنا شدند .
آنچه برای ما حائز اهميت ميباشد اين هست که بتوانيم توسط اين وبسايت نگاه علمی و تحليلی را به اين بازی بدهيم تا علاقه مندان به اين بازی بتوانند با تمامی جنبه های آموزشی اين بازی به غير از جنبه تفريحيش آشنايی پيدا کنند .

پاسخ دهید