بازي گروهي مافيا

تکنيک های برخوردی با نقشدار

تکنيک های برخوردی با نقشدار

 

جلب اعتماد معکوس در مقابل نقش دار بازی

شاخه : تاکتيک های پشتيبانی نقشدار
سطح مقاله : متوسط

يکی از رخدادهای اجتناب ناپذيری که در بازی ميفتد شرايطی است که در آن اداره و هدايت بازی توسط يک نقشدار انجام ميشود.
اين شرايط ميتواند بنابر اداره استراتژيک بازی ، يا شرايط حساس بازی و يا به دليل لو رفتن نقش نقشدار باشد.بهرحال بازيکن حرفه اي , بازيکنی است که خود را با اين شرايط بتواند به درستی وفق دهد.
تکنيک ها و متد های فراوانی برای تثبيت و يا عدم تثبيت قدرت اداره نقش دار همبازی با شما وجود دارد، اما در اين مقاله نکاتی جالب در مورد جلب اعتماد معکوس از طرف شما در مقابل نقش دار بيان ميشود.
جلب اعتماد معکوس چيست ؟
در جلب اعتماد معکوس نيازی نيست شما حرفی بزنيد که مخاطبتان به شما اعتماد کند !!! بلکه صرفاً کافيست در کلامتان حرف هايی نزنيد که مخاطبتان به شما شک کند و يا از شما ناميد شود.
متد جلب اعتماد معکوس در روابط رئيس و مرئوسی ، کارمند و مديری ، زيردست و مافوقی بسيار کاربرد دارد.
به بيان ساده تر مدير از کارمند در وهله اول توقع کفايت و نهايت هماهنگی دارد.
هيچ مديری حاضر نيست با کارمند منفعل ، بهانه گير يا به اصطلاح دستو پا گير کار کند.
در بازی مافيا گاهی شرايطی پيش ميآيد که در آن نقش دار بازی از شما نهايت هماهنگی را طلب ميکند.اين شرايط مخصوصاً زمانی رخ ميدهد که نقش دار بازی از يک دوئل موفق و پيروز بيرون آمده باشد و يا بازی در حساس ترين شرايط برای انتخاب و جهت دهی بازی از طرف نقش دار بازی باشد.

بسياری از بازيکنان مسلط و خوب را ديده ام که به طور ناخواسته کارهايی ميکنند يا حرف هايی ميزنند که باعث ميشود نقشدار بازی آنها را مشکوک و يا گره ذهنی خود بپندارد.

اگر نميخواهيد جزو چنين بازيکنانی باشيد از بيان جملات و انجام کارهايی که در ادامه ذکر کرده ام پرهيز کنيد.

 

1. تقصير من نبود !!!

حتی اگر واقعا مشکل پیش آمده تقصیر شما نبوده است، این جمله را به زبان نیاورید زیرا شما را همچون یک بچه شش ساله نشان می دهد. بزرگ ترها همیشه مسوولیت کارهای خود را به عهده می گیرند و برای حل مشکلات به دنبال راه چاره هستند.نقش دار ها دوست دارند که بازيکنان هميشه بخشی از راهکار باشند، به ويژه زمانی که خودشان مشکلی را بوجود آورده اند.

2. وظيفه من نيست
تمام کار شما در بازی اين نيست که سايه به سايه نقش دار حرکت کنيد . وقتی نقشدار از شما ميخواهد که مسير بازی را تعريف و يا تحليل کنيد آن را وظيفه خود بدانيد، اگر جلوی نقش دار از قبول انجام اين کار شانه خالی کنيد از نظر اون شما ترسو ، غير متعهد و بدون حس همکاری جلوه پيدا ميکنيد.

3. بازيکن لال !!!
نقش دار ها همواره از شما توقع دارند که به آنها در بيان و جهت يابی مسير بازی کمک کنيد، اين کمک ميتواند بيان اطلاعات و ديتا از بازی باشد. قبل از اينکه نقشدار از شما پرسشی کند خودتان داوطلبانه به ايشان اطلاعات برداشت شده از بازی را ارائه دهيد.

4. عدم بروز مشکلات شخصی
نقش دار ها دوست ندارند زمانی که به دنبال حل معما و راه حل درست هستند ، شما فکرشان را درگير حل مشکل شخصی خود با بازيکن خاصی بکنيد.
بارها ديده شده در بازی مافيا 2 نفر از روی لجبازی با هم درگير ميشوند و نقشدار بازی دوست ندارد وقت بازی را صرف حل مشکلات شما بکند، اين توقع منطقی هست که همه دوست دارند همبازيانشان همچون آدم های بزرگ با هم رفتار کنند.

5. توجه به بازی
هيچ نقش داری دوست ندارد بازيکنان همبازيش بر روی بازی متمرکز نباشد و خود را مشغول کار ديگری به غير از توجه به بازی بگرداند.

6. صداقت
در بازی مافيا مخصوصاً زمانی که نقش دار دچار ترديد و يا زير فشار بازی هست به کوچکترين نکات داخل بازی بيشترين توجه را ميکند ، دقت کنيد به هيچ عنوان از بيان موضوعات شوخی و مخصوصاً دروغ استفاده نکنيد.
حتی اگر اين دروغ بسيار پيش پا افتاده باشد و ربطی به جريان بازی هم نداشته باشد برای شما گران تمام خواهد شد

7.عدم گله و شکايت کردن
وقتی نقش دار بازی از شما درخواست کمک و اطلاعات در بازی را ميکند ، ممکن است ناخواسته شما از ايشان شديداً شکايت و گله کنيد، قائدتاً اين رفتار باعث رنجش و عصبانيت نقش دار ميشود، اين موضوع مخصوصاً در زمانی که خود نقش دار دچار خستگی و سردرگمی در بازی شده باشد تاثير بيشتری دارد، شما بايد زمان خود را برای يافتن بهترين راهکارها و ارائه آن صرف کنيد،هميشه مدنظر داشته باشيد که غير از شما کسانی هم در بازی هستند که آماده کمک رسانی و پشتيبانی از نقش دار بازی هستند و شايد نقش دار حوصله تحمل شکايت های شما را نداشته باشد.

8. عدم تايين و تکليف برای نقش دار
قدرت يکی از شيرين ترين عناصری هست که در هر جا انسانها از داشتن آن لذت ميبرند، هيچ نقش داری دوست ندارد اين قدرت توسط کسی کوچک شمرده شود ،
بازيکنانی را ديده ام که وقتی نقش ميگيرند خدا رو بنده نيستند، اين افراد در برخورد با شما نيازمند هستند!!! نيازمند تاييد و پشتيبانی شما ، بهترين کار اين است که به قدرت نقش آنها در بازی احترام بگذاريد.

9. عدم تهديد
تهديد از هر نوعی نقش دار را حساس ميکند ، دقت کنيد تهديد مانند يک تخم مرغ شانسی ميماند، در بيشتر موارد نقش دار آن را قبول نميکند ، اما اگر آن را هم قبول کند و متوجه شود که اشتباه کرده است ديگر فرصتی برای شما قائل نميشود.

اين مواردی که به خدمت شما رساندم بخشی از جلب اعتماد معکوس در مقابل نقش دار بازی ميباشد.
دقت کنيد که اين موارد در دنيای شغلی شما هم بسيار کاربرد دارد. مطمئناً اين موارد همه موضوعات را شامل نميشود اما بی شک رعايت آنها دست شما را برای ادامه بقا و تزريق افکارتان در بازی مافيا باز ميکند.

پاسخ دهید