بازي گروهي مافيا

مقاله صوتی در مورد اعتماد به نفس

اعتماد به نفس

پژوهشکده تحقيقاتی بازی دانش محور مافيا تقديم ميکند

یادت باشد شکست یا می شکند یا شکسته می شود
و اعتماد به نفس ویژه افرادی است که شکست را می شکنند

بازی دانش محور مافيا ، شباهتهايی به يک جامعه کوچيک دارد که در آن اعضای مافيا و شهروندان برای حفظ بقای خود و تيمشان مجبور ميشوند بهترين و با کيفيت ترين رفتار و گفتار را در قالب بازی از خودشان اجرا کنند ،و گاهاً حساسيت و دقت در بازی به نحوی بالا ميرود که به کوچيکترين تضاد های رفتاری و گفتاری شهروندان دقيق ترين نگاه ها و تحليل ها ميشود ، ريشه همه اين تحليل ها قطعاً جنبه علمی دارد که ريشه در اذهان و روان بازيکنان دارد.

قطعاً در اين شرايط احساس ما نسبت به خودمان ميتواند بر نحوه عملکرد ما در بازی تأثير بگذارد ، اينکه احساس کنيم و باور کنيم که توانايی انجام هر عملی در بازی را داريم نه تنها بر کيفيت بازی ما ميافزايد ، بلکه باعث تغيير نگاه ديگران نسبت به ما هم ميشود.
اما رسيدن به اين باور که ما در کارها توانايی انجامشان را داريم نياز مند شکوفايی و پرورش عنصری در وجودمان به نام اعتماد به نفس هست .
نکته اينکه ما بايد توانايی هايمان را بسنجيم و نسبت به آن برای انجام کارهايمان به باوری برسيم که ما ميتوانيم.

البته يک نکته را فراموش نکنيد که ما هرگز نبايد از خودمان توقع دور از واقعيت داشته باشيم.در اين خصوص واقع بينی بسيار مهم است.

همه نابغه هستند،.
ولی اگر یک ماهی را به واسطه عدم توانایی اش در
بالارفتن از درخت بسنجیم،
آن ماهی تمام عمرش را بر این باور که یک احمق است
زندگی خواهد کرد.
“آلبرت اینیشتین
etemad be nafs
همه ما یک تصویر ذهنی از چیزی که هستیم، ظاهرمان، اینکه در چه کارهایی خوب هستیم و نقاط ضعفمان چیست، داریم. این تصویر به مرور زمان در ذهن ما ایجاد می‌شود و شروع آن زمانی است که کودک بسیار کوچکی بودیم. واژه تصویر یا تجسم نفس برای اشاره به تصویر ذهنی فرد از خود استفاده می‌شود. بخش عظیمی از تصویر نفس ما به ارتباطاتی که با دیگران داریم و تجربیات ما در زندگی بستگی دارد. این تصویر ذهنی اعتمادبه‌نفس ما را تعیین می‌کند.
اعتمادبه‌نفس یعنی اینکه چقدر احساس ارزشمندی، دوست داشته شدن و پذیرفته شدن می‌کنیم، چقدر دیگران نظر خوب و مثبتی به ما دارند و چقدر ما احساس خوبی نسبت به خود داریم. افرادیکه اعتمادبه‌نفسی سالم دارند، ارزش خود را درک کرده و از توانایی‌ها، مهارت‌ها و دستاوردهای خود احساس غرور می‌کنند. افرادیکه اعتمادبه‌نفس پایینی دارند احساس می‌کنند که هیچکس آنها را دوست ندارد و نمی‌پذیرد و نمی‌توانند در هیچ کاری موفق شوند.
هدف از شنيدن اين مقاله آشنايی شما با مفهوم اعتماد به نفس ميباشد که نه تنها در تمامی مسائل و مراحل زندگی برايتان اهميت بسزايی دارد، بلکه در بازی مافيا نيز کاربرد بسياری دارد ، به بيان ديگر يکی از جنبه های بازی مافيا رويارويی و محک اعتماد به نفس افراد با يکديگر ميباشد که هر کدام از افراد برای اثبات و انجام تفکر خود در بازی به آن احتياج دارند.

مهندس حجازی

برای دانلود مقاله بر روی عکس زير کليک کنيد


irmafia.ir

پاسخ دهید