بازي گروهي مافيا

فوايد اجرای بازی به سبک استراتژيک

بازي مافيا

هیچ عقل ودرایتی همچون عاقبت اندیشی نیست  …نهج البلاغه، ترجمه شهیدی، ص380

در مقاله تعريف استراتژی و تاکتيک با مفهوم تاکتيک و استراتژی به صورت کلی و بازی مافيا آشنا شديد.
در اين مقاله به اهميت داشتن استراتژی و فوايد استفاده از آن ميپردازيم.

در واقع ما در ابتدا بايد بياموزيم که استراتژی از چه بخش هايی تشکيل شده است.اگر ما ميخواهيم تبديل به استراتژيست های موفق در بازی مافيا شويم بايد بدانيم دقيقاً به دنبال چه هستيم و استراتژی ما در چه صورت کامل است !

بنابرين در اين مقاله سعی ميکنيم نگاهی دقيق تر به استراتژی و بخش های آن بيندازيم و اطلاعاتی کاربردی در مورد اين مفهوم ارزشمند که در بازی مافيا بسيار مورد استفاده قرار می گيرد در اختيار شما قرار دهيم.

در واقع استراتژی درست و اصولی ما در بازی مافيا از چهار بخش تشکيل شده است :

اولین بخش : اهدافی که در استراتژيمون تعريف مي شوند.

هدف دقيق

بنابرين در وهله اول بايد هدف يا اهداف را مشخص کنيم.کشتی ای که نمی داند به کجا می خواهد برود، با هر بادی که بوزد، موافق است.بنابرين مهمترين اصل بازی استراتژيک هدفمند بودن آن است ، بازی که هدف مند نباشد نميتواند مدعی رعايت اصول استراتژيک باشد.
اما اهدافی که در بازی مافيا دنبال مي کنيم بايد ويژگی های کلی داشته باشند که آنها را بيان ميکنيم :

1. هدف باید دقیق، روشن و بدون ابهام باشد (کلی و عام نباشد).

قطعاً هر چقدر هدفمان برای خودمان يا تيممان روشن تر و واضح تر باشد در جهت دستيابی به آن موفق تريم  , زيرا هم خودمان دقيقاً ميدانيم که چه مي خواهيم و هم تيممان با اهداف مشخص شده هماهنگ تر هستند.
به تعبيری هدف مشخص شده در استراتژی تيمی هر چه قدر قابل فهم تر باشد ، اعضای تيم در انجام آن راحت تر عمل ميکنند.دقت کنيد که قابل فهم بودن با کلی و عام بودن هدف موضوعی ما فرق ميکند ، اهداف بايد در عين حال که به جزئيات ميپردازند قابل فهم و شفاف باشند.

2. هدف باید چالشی باشد (یعنی نه سهل الوصول باشد و نه دست نیافتنی).

بنابرين موضوعی را با قطعيت ميتوان هدف گزاری کرد که برای انجام هر چه صحيح ترش احتياج به رعايت اصول استراتژيک داشته باشيم ، موضوعاتی که به راحتی قابل دسترسی هستند در مقام هدف قرار نميگيرند و نگاه استراتژيک و پيچيده تر به آنها امری بيهوده و هزينه بر است. از طرفی اين موضوع در مورد اهداف رويايی و دست نيافتنی هم صدق ميکند و در نظر گرفتن اهداف دست نيافتنی ، انرژی خودتان و تيمتان را به هدر ميدهد و عملاً هيچ دستاوردی جز فشار فکری و روانی نصيب شما و تيمتان نميکند.

3. هدف باید متناسب با توانایی های فرد يا افراد داخل تيم و شرايط موجود
تعريف شود .

فرض کنيد ما در بازی نقش کاراگاه را ايفا ميکنيم . هدف اوليه ما با توجه به نقشمان درگير کردن هر چه بيشتر بازيکنان با هم برای بدست آورد اطلاعات بيشتر است ، و يا هدفمان اين است که فضای بازی را به سمت فضای پويا و اکتيو سوق دهيم و يا هدفمان اين است که اعضای مافيا را مجبور کنيم که درگيری درون تيمی انجام دهند و خيلی اهداف ديگر…و يا اگر مافيا هستيم هدفمان ميتواند اين باشد که نقش دار های بازی را گمراه کنيم ، و يا فضای بازی را دچار بی نظمی کنيم و خيلی اهداف ديگر …

در مقاله هايی ديگر بسياری از اهداف استراتژيک را در بازی مافيا به صورت دقيقتر و با بررسی کامل بيان ميکنيم.

 

دومین بخش : چگونگی تخصیص منابع و امکانات و ابزار های موجود در بازی به صورت شخصی و جمعی برای استراتژی های موردنظر است.

33-Facilities-Management-300x300
منظور از تخصيص منابع در بازی مافيا ، استفاده مناسب از افراد و حالات شخصی و جمعی حاکم بر بازی است.
برای مثال ما در تيم مافيا هستيم و احتياج داريم نگاه افراد را به سمت شخص خاصی سوق دهيم ، قطعاً يکی از افراد مافيا ميخواهد اين وظيفه را انجام دهد و در بازی شخصی را مورد هجمه اتهامات قرار دهد ،اينکه در چه زمانی و به چه صورت طرح ما شروع به انجام شدن گردد بسيار حائز اهميت است .

سومین بخش : تاکتیک ها به مفهوم استفاده عملی از منابع اختصاص یافته می باشد.

TACTICLogo_HighRes
در مورد مبحث تاکتيکال بودن در بازی مافيا در مقاله تعريف استراتژی و تاکتيک توضيح داده ايم ، اما قطعاً بايد بدانيم برای اينکه استراتژی ما به خوبی اجرا شود و استراتژی کاملی باشد نياز به اجرای قوی دارد که همان مبحث تاکتيک بازيکنان است.

قطعاً بازيکنان با بالابردن آشنايی و تسلط خود در مفاهيم کاربردی بازی مافيا ميتوانند تاکتيکال بودن خود در اين بازی را تقويت کنند و در شرايط مختلف قابليت پياده سازی تصميمات مختلف و سالم را در خود پرورش دهند.

چهارمين بخش : خود منابع و راه ها و روش ها هستند.
بايد مد نظر داشته باشيم که استراتژی هايی را تعريف کنيم که عملی باشد و يا برای انجام آن هزينه زيادی ندهيم.  اينکه چه کسی اين کار را انجام دهد بسيار مهم است و قطعاً انجام اين کار توسط فرد x با فرد y از هر نظر متفاوت ميباشد. و البته در نظر داشته باشيد که از چه روش و مسيری هم استراتژی مربوطه را قرار است عملی کنيم نيز بسيار حائز اهميت است.

مسير استراتژيک
استراتژی درست زمانی حاصل ميشود که بهترين راه و مسير برای رسيدن به هدفمان را از بين انبوهی از مسير ها و راه ها پيدا کنيم.

هر چه قدر طرح ما قابل دسترس تر و يونيک تر و قابل فهم تر باشد ، قطعاً روش انجام آن نيز ساده تر و پذيرش آن نيز راحت تر ميباشد.

بنابرين با دانستن بخش های تشکيل دهنده يک استراتژی ما ميتوانيم استراتژی مناسبی در بازی تعريف کنيم.

در اين مقاله شما با اجزای استراتژی کامل آشنايی پيدا کرديد، البته صرفاً تعريف استراتژی مناسب در بازی شمارو تبديل به يک بازيکن استراتژيست نميکند ، چرا که شما نيازمند آشنايی و روند مفهوم ديگر به نام مديريت و برنامه ريزی استراتژيک در بازی مافيا داريد.

 

تعریف مدیریت استراتژیک در بازي
مدیریت استراتژیک را می توان بدین گونه تعریف کرد: هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات؛ وظیفه ای چندگانه که بازيکنان را قادر می سازد تا به هدف های بلند مدت خود دربازي دست یابد. به عبارت دیگر مدیراستراتژیک در بازي، کسی است که دارای نگرش استراتژیک باشد و قادر باشد با یک استراتژی مطلوب به خواسته های خود جامه عمل بپوشاند.

با توجه به نکات فوق، مدیریت استراتژیک در بازي عبارتست از: مجموعه تصمیمات و فعالیت هایی که فرد برای دست یابی به اهداف بلند مدت در بازي انجام می دهد.
مزایای مدیریت استراتژیک در بازي

مدیریت استراتژیک در بازي به بازيکنان این امکان را می دهد که به شیوه ای خلاق و نوآور عمل کند و برای شکل دادن به فضای مطلوب برای تيمشان در لحظات آتی بازی، به صورت انفعالی عمل نکند. این شیوه مدیریت باعث می شود که فرد، دارای ابتکار عمل باشد و فعالیت هایش به گونه ای درآید که اعمال نفوذ نماید (نه این که تنها در برابر کنش ها، واکنش نشان دهد) و بدين گونه در سرنوشت بازی نقش موثری ايفا کند و جزو دسته انتخاب گران شود و محيط بازی را در روز های آتی تحت کنترل دراورد. به ياد داشته باشيم که همه ما با بازيکنانی رو به رو شديم که کاملاً منفعل بوده و در روند بازی تاثير گزار نيستند و تنها کافيست که اسم آنها را بياوريد که آنها جوابتان را بدهند ! اين بازيکنان قطعاً در جايی از بازی توسط بازيکنان هوشمند ديگر تبديل به مهره هايی قابل کنترل و دستاويز ميشوند.

در بازی مافيا که هر لحظه امکان تغيير و نوسانات شديد در روند فکری و احساسی بازی است ، ما ميتوانيم و بايد مسئول سرنوشت خود و تيممان در بازی باشيم. همچنين از ديگر مزايای مديريت استراتژيک در بازی مافيا ميتوان به عوامل زير اشاره نمود :

1. احتمال رسیدن به اهداف شخصی و تيمی را بيشتر ميکند.

2. تمرکز بر روی اهداف شخصی و تيمی ایجاد می کند.

3. کاهنده اضطراب وفشارهای روحی دربازی بر روی خود و هم تيمی هايمان است.

5. به کار و فعالیت و همچنين کارگروهی ( team work ) ، معنا ومفهوم می بخشد.

6. اعتماد به نفس شخصی و جمعی را در مديريت بازی افزایش می دهد.

 

 

در مقالات بعدی روش درست اجرای بازی استراتژيک که شامل اصول برنامه ريزی استراتژيک در بازی مافيا ميباشد را قرار ميدهيم. توجه داشته باشيد که دقت و ظرافت در برنامه ريزی از وسائل و امکانات ما در امر پياده سازی بازی استراتژيک مهم تر ميباشد.

Comments are closed.