بازي گروهي مافيا

اشتباهات معمول از بازيکنان تازه وارد در نقش مافيا

mafia lie

سطح مقاله : مقدماتی
شاخه : رفتار شناسی دروغ و فريب کاری

 

 

در اين مقاله به شرح بعضی از اشتباهاتی که بازيکنان تازه وارد مافيا مرتکب ميشوند ميپردازيم که معمولاً بازيکنان در نقش مافيا آنها را انجام ميدهند.معمولاً بازيکنان تازه وارد ، زمانی که نقش مافيا ميگيرند ، به دليل عدم آشنايی کامل و عدم تسلط کامل بر فضای بازی ، دچار اين اشتباهاتی ميشوند که آن هم ريشه های روانی خودش را دارد.

البته دقت داشته باشيد که يک شهروند هم ممکن است به هر دليلی دست به انجام اين اشتباهات بزند اما چون در پشت اين اشتباهات انگيزه های دروغ و فريب کاری نهفته است ، بنابرين انجام همچين اشتباهی از طرف شهروندان ممکن است تبعات به انحراف کشاندن مسير بازی برای شهروندان را در پيش داشته باشد .

اما مواردی را که ما در اينجا بيان ميکنيم ، جزو اشتباهات شايع در بازيکنان تازه وارد در نقش مافيا ميباشد.

1. همه خوب هستند و هيچ کس بد نيست ( Everyone is so good – nobody to suspect! )

 

علائم : اين حالت زمانی پيش ميآيد که بازيکن در صحبت هايش همه افراد را شهروند معرفی کند و هيچ کس را مافيا نبيند.

انگيزه از دروغ : افراد تازه وارد معمولاً از دشمن تراشی برای خود در بازی مافيا اجتناب ميکنند. به نوعی سعی ميکنند که در نقش يک آدم خوب و شسته رفته ظاهر شوند ظاهر شوند که کسی به سراغشان نرود . ترس از لو رفتن و شرم از گناهکار دونستن افراد بی گناه و به نوعی دوری از تهمت زدن باعث بروز همچين رفتاری ميشود.

چگونگی دوری از اين اشتباه : با شبيه سازی مدل بازی خود همانند افراد شهروند ، ميتوانيد اين مشکل را برای شروع بازی خود برطرف کنيد. خيلی راحت برای شروع بازی ميتوانيد 2 تن از شهروندان را انتخاب کرده و به نوعی صحبت های آنها را که راجع به افراد ديگر در بازی گفته اند بيان کنيد.
 

2. مشکوک بودن نصفه نيمه ! ( Halftones of suspicions )

 

علائم : زمانی ميرسد که بازيکنی تصميم به ابراز نظر در مورد بازيکن ديگری ميگيرد ،يا بازيکنان
با سوال کردن از وی ، او را وادار به ابراز نظر در مورد شخص ديگری ميکنند ، بازيکن تازه وارد که به دنبال دروغ گويی است ، از بيان صريح نظرش اجتناب ميکند مخصوصاً اگر اين ابراز نظر توئم با بيان اين مطلب باشد که اطلاعات منفی زيادی در مورد بازيکن مورد نظرش دارد

اما نهايتاً به جای ابراز نظر قطعی در مورد سفيد يا سياه بودن نقش بازيکن مد نظرش ، طوری صحبت ميکند که موضع مشخصی را بيان نمي کند و فرد را به حالت خاکستری مي بيند و يا معرفی مي کند. مثلاً به اين جمله دقت کنيد : از نظر من آقای فلانی نه شهروند هست نه مافيا

انگيزه از دروغ : در اين حالت مافيا به نوعی به دليل پيشگيری از ايرادگرفتن بازيکن هدف يا ساير بازيکنان از موضع صريحش ، احتياط پيشه ميکند و سعی ميکند خودش را همچنان در خط وسط نگاه دارد.

چگونگی دوری از اين اشتباه : شما ميتوانيد به راحتی از موضع شک به طرف مقابلتون نگاه کنيد و ميتوانيد عنوان کنين که من آقای فلانی را مافيا ميبينم ، البته مطمئن نيستم . يا آقای فلانی هم ميتونه مافيا باشه و البته خوشحال ميشم که نباشه …

3.شکاف های مشکوک در سخنرانی ( Suspicious gaps in speeches )

 

علائم : گاهی اوقات مشاهده ميشود که يک بازيکن در مورد يک بازيکن ديگر يا چند بازيکن ديگر هيچ صحبتی به ميآن نميآورد ، اين موضوع زمانی قابل تأمل ميشود که بازيکن يا بازيکنان مورد نظر دارای خطاها و ارور های در بازيشان باشند و هر چه ميزان و تکرار اين خطاها بيشتر باشد اين نکته قابل تأمل تر است.
معمولاً بازيکنان آماتور از اتهام زدن يا صحبت کردن در مورد هم تيمی هايشان خود داری ميکنند و در بازی مشاهده ميشود که فلان بازيکن آماتور به يکباره از صحبت در مورد يک يا چند بازيکن خودداری ميکند و از اشاره به آنها يا خطای آنها ميگذرد.

انگيزه از دروغ : روانشناسی مافيا به ما ميگويد که معمولاً بازيکنان آماتور نميخواهند صحبتی راجع به هم تيمی های خودشون انجام دهند،زيرا با آگاهی از هويت مافيا بودن آنها ، مجبور به دروغ گفتن در مورد هويت آنها ميشوند.

چگونگی دوری از اين اشتباه : بازيکنان بايد ياد بگيرند که در مورد همه افراد بتوانند آزادانه صحبت کنند، اگر عضو تيم مافيا هستيد در صحبتتان در مورد هم تيميانتان نظر بدهيد ، اگر کار مثبت کردند آنها را تاييد و اگر کار منفی کردند به آنها اشاره کنيد.

 

4. اعلام وجود يک مافيا بين دو نفر ( “There is a Mafia member between these two!” )

 

علائم : بازيکن مبتدی مافيا در هنگام اعلام نظرش عنوان ميکند که قطعاً بين شخص A و شخص B يک مافيا وجود دارد.اين قاطعيت نظر معمولاً با % آگاهی و اطلاعات بازيکن مبتدی در تضاد ميباشد.

انگيزه از دروغ : اين صحبت يک ادعای درست است و معمولاً شخص مافيا سعی ميکند با انتخاب شهروند از بين فرد A و فرد B ، هم به نوعی يک روز را برای بقايی هم تيمی خودش تضمين کند و هم با منطقی بازی کند که دروغ نگفته باشد.

چگونگی دوری از اين اشتباه : سعی کنيد از اين استراتژی در بازی دوری کنيد ، چرا که چون در اين استراتژی تصميمات بر اساس حدسيات گرفته ميشود و عملاً ممکن است زمان را برای رسيدن به نتيجه مطلوب از دست بدهيد.مدل بازی درست دوری از کلی گويی و برسی جزئيات بازيکنان است و بر طبق اون شما ميتوانيد افراد مشکوک خود را طبقه بندی کنيد.

 

Portrait of man with his head in his hands

5. تسليم شدن (Giving up )

 

علائم : اين شرايط در زمانی که تعداد زيادی از بازيکنان يک بازيکن خاص را مورد اتهام قرار داده اند بيشتر پيش ميآيد و شخص متهم به جای حضور فعال و قوی ، در موضع کاملاً دفاعی تا حد تسليم شدن ميرود. اين حالت را معمولاً در بازيکنان تازه وارد در نقش مافيا بيشتر ميتوانيد ببينيد.

انگيزه اين رفتار : اين گروه بازيکنانی هستند که وجدان بيداری نسبت به اشتباهات و نقش منفی خود در بازی دارند و طاقت مورد هجمه قرارگرفتن اتهام از ساير بازيکنان را ندارند.

چگونگی دوری از اين رفتار : به خودتان بقبولانيد که پليس هستيد و اينطور تصور کنيد که افرادی که شما رو مورد هجمه اتهام قرارداده اند سعی در سو استفاده و قربانی کردن شما رو دارند. به قول وينستون چرچيل : هرگز تسليم نشو

“Never, never, never give up”

cherchil1

 

 

برگرفته از مقاله : Eugene Bazhenov
تدوين و ويرايش : مهندس حجازی

Comments are closed.