بازي گروهي مافيا

چرا مافيا ؟

 

بازی مافيا يک بازی گروهی و جمعی بر مبنای علم روانشناسی و قدرت فکر و هوش ميباشد که از سال 1986 تاکنون در بسياری از جمع های دانشجويی در حال بازی ميباشد.

در دنيای واقعی ما همواره شاهد نبرد حق و باطل بوده ايم ، و شايد اين امری گريز ناپذير است . چيزی برای ما لازم است اين است که بتوانيم به درستی حق و باطل را تشخيص دهيم ، بتوانيم بد را از خوب ، خوبتر را از خوب ، بدتر را از بد تشخيص دهيم ، شايد در نگاه اول اين موضوعی پيش پا افتاده به نظر برسد ، اما حقيقت اين است که مسائل و موانعی در زندگی ما قرار ميگيرند که تشخيص حتی خوبی يا بدی آن کار آسانی نيست و اگر نتوانيم تصميم درست در انتخاب داشته باشيم با اتفاقات جبران ناپذيری روبرو ميشويم .
بازی گروهی مافيا مصداق روبرويی حق و باطل است . در اين بازی اقليتی دروغ گو اما آگاه در مقابل اکثريتی راست گو اما نا آگاه قرار ميگيرند .
هدف از راست گو ها پيدا کردن دروغ گو ها و هدف از دروغ گو ها پنهان ماندن در نظر راستگو ها ميباشد .

در روزگاری که دروغ یک واقعیت عمومی است، به زبان آوردن حقیقت یک اقدام انقلابی است.
جورج اورول

آنچه ما را علاقه مند به بازی مافيا و گسترش آن کرده است اين است که در ورای اين بازی گروهی ، ما ميتوانيم افرادی را تربيت کنيم که براحتی فرق راست و دروغ را بفهمند و بتوانند راست دروغ و دروغ راست را درک کنند . بی شک يک مافيا باز حرفه اي از تسلط بالايی در ادراک و بيان حقيقت برخوردار است .

گاهاً مشاهده ميشود نقد هايی به اين بازی صورت ميگيرد و شالوده همه آنها اين هست که اين بازی دروغ گفتن را هم به جوانان و مردم ياد ميدهد و ميتواند تمرين دروغ گويی هم باشد ،
سوال مهم اين هست که آيا صرف اينکه کسی بر دروغ آشنايی نداشته باشد باعث جلوگيری از دروغ گويی ميشود و اصولاً ميتوان اين موضوع را انکار کرد که دروغ يکی از راحت ترين گناهان است ؟
پاسخ منفی است و راه حل چيست ؟ در اين بازی شما با بيشتر ابعاد يک دروغ آشنا ميشويد ، فرق مغلطه و منطق را ميفهميد ، ياد ميگيريد که چگونه از راه استدلال ، برهان ، منطق و روانشناسی و علوم ديگر دروغ گو را تشخيص دهيد و آن را از بازی خارج کنيد.

مطمئناً اگر شما با يک مافيا باز صحبت کنيد به شما خواهد گفت که چقدر ديد ايشان بر مسائل و جزئيات زندگی
قبل از آشنايی با اين بازی و بعد از آشنايی با اين بازی متفاوت شده است .

در اين بازی يک اصل وجود دارد و آن اين است که حقيقت هميشه آن واقعيتی نيست که ما با آن روبرو ميشويم و اين نکته خود نشات گرفته از مهمترين اصل بازی مافيا هست که ساليان سال است که بنده آن را مطرح و از آن دفاع کرده ام که :

در بازی مافيا هيچ چيز هميشگی نيست و هيچ چيز 100% نيست

همانطور که گفته شد اين بازی بر اساس اصول و علومی انجام ميشود که تسلط در آنها باعث رشد بازيکن و حرفه اي گری بازی کن ميشود.
برخی از اين علوم عبارتند از :
ravanshenasi1

1. روانشناسی Psychology شامل :

– روانشناسی اجتماعی Social Psychology
– آسيب شناسی اجتماعی Social Pathology
– روانشناسی زبان بدن body language
– آوا شناسی Phonetics
– رفتارشناسیPraxeology

 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

 

iq eq

2. هوش Intelligence شامل :

– هوش شناختی فردی Intelligence quotient IQ
– هوش هيجانی Emotional intelligence EQ
– هوش اجتماعی Social Intelligence

 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

 

amar

3. آمار و احتمالات Statistics and Probability

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

 
mantegh

4. منطق و فلسفه Logic and Philosophy

 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

 
riaziat

5. رياضياتMathematics

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

seo-training

6. مديريت جمعی Collective management

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

 
bazigari

7. بازيگری Acting

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

 
jormshenasi

8. جرم‌شناسی شاخه‌ای از علوم اجتماعی Criminology

 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

 
ghezavat

9. قضاوت و وکالت

 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

 

در اين بازی شما تمرين و تلاش ميکنيد که واقعيت ها را آنگونه که هستند بيبينيد و نه آنگونه که دوست داريم ، اگر که دنبال حقيقت هستيم !!!

در اين بازی شما ياد ميگيريد که هميشه دنبال يک حقيقت پنهان که دروغ گو بودن افرادی در بازی هست بگرديد و به مسائل ظاهری بسنده نکنيد .

در اين بازی شما ياد ميگيريد و لمس ميکنيد که هميشه کسی که دست شما را ميگيرد دوستتان نيست و هميشه کسی که دست شما را نميگيريد دشمنتان نيست .

در اين بازی شما ياد ميگيريد که چطور حق و باطل را تشخيص دهيد و چطور بين آنها قضاوت کنيد و چطور از حقی که شناخته ايد دفاع کنيد و چطور ديگران را با خود همراه کنيد.

به قدری مسائل مربوط به بازی مافيا گسترده است که در اين چند خط بيان آن مکفی نميباشد

اين موضوعات مقدمه اي بود برای تمام کسانی که علاقه مند هستند که با اين بازی علمی ، گروهی آشنا شوند و قبل از آنکه در پيچ و خم های زندگی گرفتار شوند ، توانايی های خود را در اين بازی محک جدی بزنند.

 

پاسخ دهید