بازي گروهي مافيا

شروع صحبت در بازی با متد “تحليل مقدمه” يا prologue

پرولوگ مافيايی

تاکتيک های شروع بازی
سطح مقاله : پيشرفته

پيشتر با متد مک گافين برای شروع بازی آشنا شديد که نقاط ضعف و قوت خود را دارارست.
از جمله نقاط ضعف اين متد ، اصطکاک زياد بازيکن با ديگران در شروع بازی و به جان خريدن اتهام برچسب زنی يا کليشه اي بازی کردن برای بازيکن را ممکن است باعث شود.
و از نقاط قوتش هم بالابردن ديتای داخل بازی در همان شروع بازی ميباشد.

اما در اين جا متدی از شروع بازی را بيان ميکنيم که کاملاً در راستای رسالت پليس در مقام کاشف و جستجو گر را نمايش ميدهد ، بدون آنکه اتهاماتی را به جان بخرد و يا اصطکاک های بی مورد درست کند.

تيزهوشی در مافيا

مقاله مربوط به اين متد را ميتوانيد هم اکنون خريد کنيد
جهت استفاده علاقه مندان اين مقاله به قيمت بسيار ارزان 5000 تومان عرضه ميشود.

RIAL 50,000 – خرید

Comments are closed.