بازي گروهي مافيا

چهار بت بيکن يا باور های غلط

quote-there-are-four-classes-of-idols-which-beset-men-s-minds-to-these-for-distinction-s-sake-i-have-francis-bacon-208516

#مقاله_علمی_روانشناسی

✅✅✅چهار بت بيکن يا باور های غلط
در زبانهاي اروپايي (مثلاً انگليسي) «بت» و «عقيده» از يك ريشه‏ اند : آنان براي واژة «عقيده» از «idea» استفاده مي‏كنند و براي واژة «بت» از «idol». بسياري از ريشه‏ شناسان علت يكي بودن ريشة اين دو لغت را اين دانسته‏ اند كه بشر حس مي‏كرده بزرگترين بتها عقايد خودش است.

فرانسیس بیکن (۱۶۲۶- ۱۵۶۱) فیلسوف و سیاستمدار برجسته بریتانیایی چهار منبع خطا در تفکر بشری را با عنوان “چهار بت” طبقه بندی کرد:

– بت های غار idols of the cave
– بت های قبیله idols of the tribe
– بت های بازاری idols of marketplace
– بت های نمایشی idols of the theater

* بت های غار (برداشت های شخصی غلط) : سوگیری هایی هستند که از تجربه شخصی ناشی می شوند مثلا اگر منزل و محل کار شما در منطقه ای از شهر واقع شده باشد که در آن منطقه پرخاشگری و بزهکاری فراوان است شما آمار پرخاشگری و بزهکاری را بیش از حد واقعی تخمین می زنید.

مثال هايی در بازی مافيا :
فلانی هر موقع از روز اول من رو تارگت کرد مافيا بوده
تو اکثر بازی هايی که من شب اول کشته شدم فلانی مافيا بوده
فلانی هر وقت من رو پليس شناخت ، پليس بازی بوده

* بت های قبیله (برداشت های جمعی غلط) : سوگیری هایی هستند که از ماهیت انسان ناشی می شوند مثلا چون انسان زمین زیر پای خود را ثابت ادراک می کند و خورشید را در آسمان در حال حرکت می بیند هزاران سال تصور می کرد که خورشید به دور زمین می گردد.بت ديگري كه از همين قسم است و همة ‌ما انسانها ــ كمابيش ــ به آن دچاريم، «دليل‏ تراشي» (Rationalization) است. «دليل‏ تراشي» به معناي دقيق كلمه يعني اينكه آن چيزهايي را كه عقايد ما را تأييد مي كنند به حساب بياوريم، اما به چيزهايي كه آنها را تضعيف مي نمايند توجهي نكنيم. فرق «استدلال» و «دليل‏ تراشي» همين است كه در دليل‏ تراشي تنها به مؤيدات عنايت مي‏كنيم و مطلقاً به مضعفات عقيده خود التفات نداريم

مثال هايی در بازی مافيا :
چون مافيا ها دروغ ميگن ، پس هر کسی که دروغ بگه مافياست
کسی که از موضع قوی صحبت ميکنه يا نقش دار بازی يا مافياست

* بت های بازاری (قرارداد های غلط) : سوگیری های ناشی از معنای سنتی کلمات هستند. مثلا رواج ترکیب “قول مردانه” تلویحا این سوگیری را ایجاد می کند که مردان به تعهدات خود بیش از زنان پایبندند.

مثال هايی در بازی مافيا :
فلانی اگر پليسی آيکون بزن
فلانی قول مردونه ميدی که پليس باشی؟
فلانی اگه مافيای بازی باشی بازيت لايک نداره

* بت های نمایشی(تاثير پذيری از کيفيت يا کميت منبع موضوع): سوگیری ناشی از پذیرش کورکورانه فرامین مراجع قدرت یا اکثریت جامعه است. مثلا وقتی بخش زیادی از جامعه مدل لباس خاصی را به تن می کنند شما هم به پوشیدن آن مدل لباس گرایش بیشتری پیدا می کنید. یا مثلا اگر برخی از اساتید به موضوعی اشاره کنند که هرچند علمی هم نباشد ما بدون دلیل می پذیریم!

مثال هايی در بازی مافيا :
حالا که همه ميخوان به فلانی رأی بدهند منم هم رأی ميشم
حالا که نقش دار بازی فلانی رو مشکوک ميبينه پس فلانی مشکوکه
توجه به مدل “چهار بت” بیکن به ما کمک می کند که در زندگيمان و همچنان در بازی مافيا دچار اين خطاها نشويم و يا در دام اين خطاها نيفتيم.

Comments are closed.