بازي گروهي مافيا

کورتصميمی و تکنيک های مقابله

کورتصميمی

سطح مقاله : مقدماتی
شاخه : تکنيک های تشخيص و تفکيک

🔵🌀پدیده جالب کورتصمیمی !

🔹یک آزمایش فوق العاده جالب ترتیب داده شد.
💠پانزده جفت عکس آماده شد و به تعدادی شرکت کننده گفتند که کدام یک از این دو عکس را دوست داريد؟ جفت عکس اول، جفت عکس دوم تا پانزدهم و شرکت کنندگان از بین این 15 جفت عکس به ترتیب گفتند که از هر جفت، کدام را دوست دارند (کدام زیباتر است)؟

💠بعد عکسی را به شرکت کننده نشان دادند و گفتند: از میان جفت عکس اول، شما این عکس را انتخاب کردی. چرا این؟
🔹هر شرکت‌کننده‌ای هم توضیح می داد که مثلا آن فرد چشم زیباتری دارد یا مدل موهایش جذاب تر است یا …

💠حالا واقعیت چه بود؟
🔹راستش را بخواهید آن عکسی که به او نشان داده بودند، اتفاقا عکسی بود که شرکت کننده آن را انتخاب نکرده بود!!
🔹جالب این جاست که فقط حدود ده درصد شرکت‌کننده ها گفتند که من که اصلاً این را انتخاب نکرده‌ بودم!
🔹بامزه تر آنکه وقتی پس از پایان آزمایش از شرکت کننده ها پرسش شد که اگر تصویرهای اولیه را جابجا کنیم، آیا متوجه می‌شوید؟و بیش از هشتاد درصد شرکت‌کنندگان با پاسخ دادند که بله حتماً !!!.

💠این آزمایش روی موارد دیگری از جمله عطر همچنین در فضاهای دیگر از جمله فروشگاه ها و حتی متخصصان (پزشکان) انجام شده و به همین نتیجه رسیده است. این پدیده «کوری نسبت به انتخاب» نام گذاری شده است به جهت اختصار آن را «کورتصمیمی» می نامم.

💠این پدیده ممکن است در نگاه اول این پدیده احمقانه و بد به نظر برسد اما این مکانیزم برای بقای ما انسانها لازم است.
💠فاصله‌ی بین آنچه دوست داشتم و آنچه روی داده، فاصله‌ی دردناکی است. باید به شکلی این فاصله کم شود. معمولاً رویداد قابل تغییر نیست. به همین دلیل، به نظر می‌رسد ما ترجیح می‌دهیم باورها و ارزش‌ها و اولویت‌های خودمان را تغییر دهیم یا بازتفسیر کنیم.

🔵این پدیده دو پیام کلیدی برای ما دارد:
1— خیلی اوقات ما نمی توانیم متوجه شویم که اهدافی که نشانه گرفته بودیم و اهدافی که اکنون محقق شده است، تفاوت دارد. ذهن ما در یک فرآیند ناخودآگاه این دو را یکی می کند تا ما کمتر درد بکشیم.
2— وقتی نتایج تصمیم گیری و یا سرمایه گذاری محقق شد و آن نتایج مطلوب نباشند ما دو راهکار داریم: یا آن تصمیم گیری/سرمایه گذاری را اصلاح کنیم یا اینکه نتایج آن تصمیم گیری/سرمایه گذاری را توجیه کنیم.
(مثلا به عنوان نمونه ممکن است برای شغل مان ده ها آرزو و هدف داشته باشیم اما بعد از اینکه رفتیم سر کار، دیگر توجیه می کنیم که همین جا خوب است دیگر!!)

💠ما نمی توانیم برای همه تصمیمات خود، یک فرآیند آگاهانه و تحلیلی و مدون را طی کنیم اما برای تصمیمات مهم مان به ويژه مواردی که در بلندمدت قابلیت اصلاح دارد باید دو مساله را رعایت کنیم:

— قبل از تصمیم گیری ، اهداف، انتظارات و معیارهایمان را مکتوب کنیم. دقت کنید که نگفتم به آن ها فکر کنیم تاکید می کنیم که مکتوب و مستند.
💠مکانیزم کاهش فاصله آنقدر حرفه‌ای و خوب توسط مغز انجام می‌شود که اگر اصول و ارزش‌های خود را به خاطر نیاورم، آنها را به شکلی توضیح می‌دهم و توجیه می‌کنم که با آنچه روی داده است، همسو شود.

— بعد از تصمیم گیری، هم خودمان و هم از طریق افراد مستقل بررسی کنیم که آیا بین آنچه محقق شده و آنچه انتظار می رفت تطابقی وجود دارد یا خیر؟

کورتصميمی

💥💥💥کور تصميمی در مافيا

همانطور که در مقاله مربوط به کور تصميمی گفته شد ذهن انسان قابليت از بين برد فاصله آنچه به واقع است و آنچه ما دوست داريم را دارد ، اين موضوع مخصوصاً زمانی انجام ميشود که اين که فاصله واقعيت و علاقه ما فاصله محسوسی نباشد.
به تأبيری هر چقدر % هدفی که اکنون بهش رسيده ايم ، به هدفی که در ابتدا در نظر گرفته ايم نزديک تر باشد ذهن ما راحت تر با آن کنار ميآيد.
نکته اي که وجود دارد اين است که در بسياری از موارد شايد اين فاصله اندک هدف بدست آمده با هدف در نظر گرفته شده تاثيری در زندگی ما نداشته باشد، اما در بعضی موارد اين فاصله اندک ممکن است سرنوشت ساز باشد.
اين سرنوشت ساز بودن مخصوصاً زمانی به چشم ميآيد که 2 هدف در قدم های ظاهری و اوليه بسيار به هم نزديک باشند اما در آينده و در تبعاتی که دارند بسيار متفاوت خواهند شد.

بر ميگرديم به بازی مافيا 👇👇👇
شما در روز اول بازی در نقش پليس بازی ، موضوع مشکوکی را از فردی متوجه ميشويد ،بگذاريد اينطور قرارداد کنيم که اين موضوع، گزينه شک A ميباشد.

مسائل و اتفاقات فراوانی در جريان بازی پيش ميآيد و گزينه شک های ديگری در مسير شما قرار ميگيرد.

در نهايت هنگام تصميم گيری در انتخاب بين گزينه شک A و ساير گزينه شک هايمان، يا کاملاً % اهميت گزينه شک A را فراموش ميکنيم و يا درجه اهميت آن برای ما کاهش پيدا ميکند.

شايد برايتان جالب باشد که علت اين فراموشی چيست؟ و شايد با خودتان فکر کنيد که قدرت حافظه اينجا خيلی نقش تايين کننده دارد،،اما بايد بگوييم که هميشه درست نيست اين حرف.
مسلماً شما دلتان نميخواهد مسائل مشکوکی را که پيدا کرده ايد فراموش کنيد، اما دلايل فراوانی وجود دارد که مارا در امر فراموشی يا عدم انتخاب گزينه شک اولمون ياری ميکند.

يکی از اين موارد بوجود آمدن موارد مشکوک ديگر به زم شما يا بوجود آمدن اتفاقات ديگر که باعث ميشود شما دچار کور تصميمی نسبت به انتخابی که در مورد مشکوک بودن موضوع مورد نظرتان گرفته ايد برسيد و آن از ذهن شما محو شود.

علت بوجود آمدن اين کورتصميمی اين است که شما تصميم گرفته ايد موارد مشکوک در بازی بازيکنان را پيدا کنيد و وقتی اين موارد به تعداد مشخصی ميرسد ذهن شما ممکن است برخی از اين موارد مشکوک در گذشته را فيلتر کند و حتی بسياری از موارد مشکوکی که در آينده در بازی با آنها رو به رو ميشويد ديگر برای شما آن جنبه اهميت و حساسيت را نداشته باشد.

👈خبر بد اينکه بسياری از ما در بازی مافيا وقتی موارد مشکوکی را پيدا کرديم، از نظر ذهنی برای خود حدودی را قرار ميدهيم که اين حدود ميتواند به اين صورت در ذهن ما مرور شود ( خوب بسه ديگه به اندازه کافی مورد مشکوک پيدا کردی !!! ) و ديدگاه ما نسبت به موارد بعدی ديدگاهی با حساسيت کمتر ميشود.
اين کور تصميمی ها از مهمترين عللی است که مارا در تفکيک تشخيصهايمان دچار خطا ميکند.

مهمترين راه حلی که برای بحث تفکيک و جلوگيری از کورتصميمی در بازی مافيا ميتوان ارائه داد ياداشت برداری بازی به اين فورم ميباشد :
1. قدم به قدم صحبت های يک بازيکن را ما با نوشتن جلو ميبريم ، اگر به مورد مشکوکی برخورد کرديم بلافاصله صحبت را ياداشت و علامت گذاری ميکنيم

2. در کنار علامت گذاريمان ، سوال ، نقطه ابهام،موضوع شک يا اتهام را مينويسيم

3. موضوع را در صورت فرصت و بنا به استراتژيمان مطرح ميکنيم، اين مطرح کردن ميتواند با اعلام ايراد و اتهام )در صورت وضوح بودن (يا به صورت سوال از شخص مورد نظر باشد

4. پروسه تفکيک حساس ترين بخش بازی برای رسيدن به تشخيص سالم از بين انواع تشخيص هايمان ميباشد، اين کار بايد با حساسيت و دقت فراوان انجام شود

5. به نظر ها و عکس العمل های خود فرد مورد نظر و افراد ديگر بايد دقت فراوان بشود.

6. تفکيک تصميم گرفته شده خود را مکتوب کنيم که در نهايت دچار کورتصميمی آنی بنا به هر دليلی نشويم.

دقت کنين دوستان بسيار باهوش و با حافظه قوی بنده ، دقيق ترين و قوی ترين افکار هم دچار کورتصميمی موقت يا دائمی ميشوند، پس در برابر اين راهکاری که ارائه دادم دنبال ساده انديشی يا ساده سازی نباشيد !!!

Comments are closed.