بازي گروهي مافيا

آشنايی با مفهوم overchoice

overchoice

#مقاله_آموزشی
تهيه و تنظيم: سروش حجازی
سطح مقاله : متوسط
#انتخاب_تشخيص

overchoice💥
يا بيش انتخابی موضوعی است که برای اولين بار ” الوين لويس تافلر ” نويسنده و آينده پژوه آمريکايی در کتاب ” شوک آينده ” در سال 1970 آنرا مطرح ميکند.( فصل دوازدهم
THE ORIGINS OF OVERCHOICE )

بنابر اين نظريه ، پيشرفت تکنولوژی باعث بالارفتن کميت انتخاب افراد ميشود که به دليل زياد شدن آپشن ها و گزينه های روی ميز در انتخاب افراد شکل ميگيرد اما از آنطرف کيفيت انتخاب افراد پايين ميآيد و قدرت تصميم گيری افراد در برابر انبوهی از آپشن ها در انتخابشان دچار ضعف ميشود،و به نوعی آزادی عمل در انتخاب آپشن ها ، محدوديت در شناخت بهتر کيفيت آپشن ها را بوجود ميآورد.

برای مثال پيشرفت تکنولوژی به شما کمک ميکند هر مدلی از يک خودرو طراحی کنيد. اين موضوع در ابتدا بسيار جذاب و مفيد تفسير ميشود ، اما مشکل زمانی بوجود ميآيد که اين تعدد آپشن ها مرز های استاندارد ها را بشکند و کاملاً سليقه اي شود.

حال فرض کنيد يک مسابقه طراحی خودرو بين شما دوستان برگزار ميشود ، قائدتاً هر کدوم از شما دوستان بنابه سليقه خودش يک خودرو طراحی ميکند، اين خودرو ها قطعاً از نظر خيلی آپشن ها با هم متفاوت ميباشند و حتی ممکن است از نظر وضع ظاهری هم کاملاً با هم فرق کنند !
مسلماً پيشرفت تکنولوژی به ما اين اجازه را ميدهد که از مرز های استاندارد های قرار داده شده عبور کنيم و هر آپشنی که به آن علاقه داريم ( با توجه به تکنولوژی روز دنيا ) در آن قرار بدهيم.

من دوست دارم خودرويی طراحی کنم که قابليت پرش از يک لاين به لاين ديگر داشته باشد ، شما دوست داری خودرويی طراحی کنی که به صورت مارپيچ حرکت کند و ….

حالا سوال اينجاست که کدوم يکی از خودرو های شما بهترين هست ؟!
ملاک بهتر بودن يا بدتر بودن چيست؟! از نظر من خودرو A بهتر است و از نظر شما خودری B

اينجا دقيقاً نقطه اي هست که تکنولوژی برای ما پديد ميآورد ، و در اينجا کميت ها ميتوانند با بهره گيری از تکنولوژی کيفيت ها را کنار بزنند.
در چنين شرايطی کميت انتخاب های ما به قدری با سرعت افزايش ميآبد که قدرت تصميم گيری بين اين انتخاب ها نميتواند خود را با آن هماهنگ کند و اين باعث ميشود کيفيت انتخاب های ما به شدت افت کند.

3-morgan-electric-3-wheeler

overchoice در بازی مافيا :

اين انفجار کميت داده هايی که تکنولوژی در اختيار ما قرار ميدهد در بازی مافيا هم با پيشرفت بازيکنان قابل پيدايش هست.
براستی ملاک بهتر عمل کردن يا بدتر عمل کردن در بازی مافيا چيست؟ فکر کنيد شما در يک بازی مافيا ميخواهيد بين افرادی که پيش روی خودتان داريد به دنبال مافيا يا فرد فريبکار بگرديد،
با انبوهی از نظريات و تئوری ها مواجه هستيد ، مثلاً يک نظريه ميگويد که فردی که با هيجان بازی را دنبال ميکند ممکن است به دنبال فضاسازی باشد يا برعکس يک نظريه ميگويد که فردی که خنثی عمل ميکند به دنبال در سايه حرکت کردن و مخفی ماندن هست، از اون طرف برخورد شما بعد از مرحله تشخيص در مواجهه به تشخيصتان چطور باشد ؟ مستقيم يا غير مستقيم ؟ با صداقت يا با سياست ؟ با لحن جدی يا طنز ؟ و خيلی مسائل ديگر ….
شايد از نظر من ساکت نشستن و دخالت نکردن بهترين کار باشد و از نظر شما دخالت کردن و درگير شدن بهترين عملکرد ، کداميک درست ميگوييم ؟

خبر بد اينکه شما با انبوهی از اطلاعات و انتخاب ها برای ادامه کار مواجه ميشويد و قطعاً شما را با مشکلات بسياری رو برو ميکند و هر کسی در اين بين بنا بر سليقه خودش انتخابی ميکند و از انتخاب خودش بيشترين دفاع را ميکند.

اگر شما در بازی دچار overchoice شديد بدانيد که قدرت برداشت اطلاعاتتان از آن بازی بسيار بالا بوده است و شما در حال پيشرفت هستيدو اين دقت و تمرکز شما در برداشت اطلاعات از بازی را ميرساند.

شما کلی آپشن مختلف در برابر افراد مخلتف داريد که ميتواند اين پيغام را برساند که فرد مقابلتان جزو اعضای مافيا است و شما در مقام پليس در بازی و در مقام کاشف ، با انبوهی از داده ها برای انتخاب مواجه هستيد حال شما در بين اين انبوه اطلاعات بايد مسير درست را انتخاب کنيد ،

ma-mafia-baza2-copy
توجه داشته باشيد اين آپشن ها بسيار زياد هستند و هر لحظه ممکن است انتخاب اشتباهی که به نظر خودمان درست ترين انتخاب است سرنوشت بازی را تغيير دهد.اين نکته را فراموش نکنيد که بسيار از اين انتخاب ها ممکن است کيفيت مناسب يا بهتر بگويم انتخاب سالمی نباشند ، اما از نظر شمايی که دچار overchoice هستيد همگی اين انتخاب ها تا حد زيادی قابل استناد هستند که نهايتاً بين يکی از آنها انتخاب ميکنيد.

شايد ايده آل اين هست که شما قدرت انتخاب همه موارد پيش روی خودتان را داشته باشيد اما اين امر ميسر نيست.
علاوه بر اين که شما دچار پروسه پيدا کردن سوزن در انبار کاه شده ايد و overchoice در حال اذيت کردنتان است ، شما دچار تناقض انتخاب يا paradox of the choice هم ميشويد !!!
در مورد تناقض انتخاب در ادامه صحبت ميکنيم.

👀اما راه حل در مواجه با overchoice چيست ؟

شايد بتوان جواب را در خود مسئله جستجو کرد
برای مواجه با اين پديده بازيکنان بايد بخشی از راه حل باشند و نه صورت مسئله ، و اين امر اتفاق نميفتد مگر اينکه بازيکنان خود را موظف به رعايت بسياری از استاندارد ها کنند.
شايد مهمترين بخشی که در بازی مافيا هميشه از قلم افتاده است همين استاندارد ها ميباشد ، استاندارد هايی که ما برای بازيکنان پليس تعريف ميکنيم که از استراتژی هايی مثل :

“پليس منظم” و “پليس صادق” و “پليس در خدمت تيم” و ” تشکيل انتخاب پنجاه در صد به بالا ” شکل ميگيرد. بنابرين اين نگاه استاندارد مداری که ” بر مبنای روش الگو سازی در حل مسئله ” در بازی مافيا اتفاق ميآفتد و بازيکنان را به سمت سيستماتيک بازی کردن پيش ميبرد خود تا حد زيادی خطر بالارفتن در صد overchoice را ميکاهد.

مهمترين استراتژی هايی که بر مبنای آن تيم پليس استاندارد سازی ميکند:
👈پليس منظم : بر طبق اين استراتژی هر فرد در تيم پليس مکلف به رعايت نظم و از بين بردن بی نظمی های ناگهانی است
👈پليس صادق : بر طبق اين استراتژی رسالت افراد در نقش تيم پليس داشتن صداقت و پرهيز از دروغ و 2 پهلو بازی کردن ميباشد.
👈پليس در خدمت تيم : بر طبق اين استراتژی هر فرد در بازی گروهی در خدمت شرايط بهتر تيم بازی کند.
👈تشکيل انتخاب 50 50 : بر طبق اين استراتژی ، افراد در تيم پليس به دنبال خلق شرايطی هستند که حداقل انتخاب با شانس 50 50 را برای آنها فراهم کند ، هر چه قدر شانس برد به سمت 100% سوق پيدا کند اين استراتژی کاملتر انجام شده است.

overchoice in mafia

علاوه بر اين الگو سازی ها ما در موقعيت های مختلف بايد بتوانيم الگو يابی مناسبی داشته باشيم و آنرا به همگان اعلام کنيم و بسياری از بازيکنان حرفه اي برای مواجهه با پديده overchoice , سعی در تشويق ديگران به پيروی از استاندارد های مدنظرشان ميکنند تا بتوانند در اين مرحله راحتر تصميم بگيرند.

 

 

Comments are closed.