بازي گروهي مافيا

برخی زمان‌ها نباید تصمیم گرفت

tasmim giri

⭕️احتیاط کنیم! برخی زمان‌ها نباید تصمیم گرفت…❗️

✔️نتیجه یک تحقیق روان‌شناسی نشان داده که وقتی انسان هیجان‌زده می‌شود، عقل و خِرد او به یک‌ سوم، افت پیدا می‌کند (چه مثبت و چه منفی، چه عاشق و چه عصبانی، پر از خشم و نفرت و يا محبت افراطی و…)
به طور مثال اگر فردی دارای قدرت پردازش مغزی 180 باشد وقتی هیجان‌زده شود، قدرت تحلیل ذهن او به 60 می‌رسد.
یعنی مثل یک آدم عقب‌مانده تصمیم می‌گیرد.
دلیل علمی این موضوع این است، هنگامی که انسان دچار هر نوع هیجانی (چه مثبت و چه منفی) می‌شود بخش حیوانی مغز او که سیستم لیمبیک (Limbic brain) نام دارد فعال می‌گردد، بنابراین تصمیمات وی خیلی انسانی و قابل تأمل نخواهد بود.
💥بهترین زمان تصمیم‌گیری در هنگام خونسردی و متانت است…
پس تنها در هنگام خشم نیست که می‌گویند تصمیم‌گیری نکنید، بلکه در هنگام هر هیجانی (خوشحالی، ترس، نفرت، علاقه افراطی و شدید و…) هم نباید تصمیمات مهم زندگی را اتخاذ کرد.

Comments are closed.