چرا مافيا کلاسيک ؟

همانطور که مستحظر ميباشيد در بازی مافيا تعدد نقش های بازی بسيار زياد ميباشد و اين متنوع بودن نقش ها به نوعی باعث جذابيت خاصی در بازی ميشود ، اما…

تاريخچه-بازی-مافيا

♦ اين بازی در بهار سال 1986 توسط يک دانشجوی روانشناسی  دانشگاه مرکزی مسکو به نام ديميتری ديويدف خلق و اجرا شد که از آن برای سرگرمی در خوابگاهای دانشکده…

نقش های پيشرفته بازی مافيا

تا به اينجا گفته شده که بازی بين 2 گروه شهروند و مافيا انجام ميشود که هر کدام از اين 2 گروه برای تيم خود در تلاشند ، در مافيا…

نقش های کلاسيک بازی مافيا

همانطور که گفته شد ، اصل بازی بر مبنای تقابل 2 گروه شهروند و مافيا جلو ميرود ، بدين ترتيب که شهروندان به دنبال مافياها در بازی ميگردند تا آنها…

آموزش اجرای بازی مافيا

قبل از همه چيز بايد گفت که اين بازی احتياج به شخصی دارد که مانند داور بازی را اداره و مديريت کند.اصطلاحاً به مدير بازی، God بازی گفته می شود….

پيش بسوی متفاوت شدن با بازی مافيا

سطح مقاله : مقدماتی دسته بندی : آموزشی در دنيای واقعی ما همواره شاهد نبرد حق و باطل بوده ايم ، و شايد اين امری گريز ناپذير است . چيزی…

مفهوم استراتژی در بازی مافيا

سطح مقاله : مقدماتیدسته بندی : آموزشی يک مافيا باز ، در حال يک بازی برای خود هدف های مشخص را در نظر ميگيرد ، اگر جزو تيم شهروندان باشد…

آشنايی با استدلال در بازی مافيا

سطح مقاله : مقدماتیدسته بندی : آموزشی در اين مقاله شما با موارد زير آشنايی پيدا ميکنيد : 1. مفهوم تعريف2. مفهوم استدلال3. مفهوم شهود4. مفهوم نظريات مافيايی ( انديشه…