تصميم گيری و انتخاب

هويت مثبت مافيايی

هويت مثبت مافيايی

پيشتر در آموزش تفهيم اتهام با نمودار هويت مافيايی آشنا شديد و پيشنهاد ميکنم قبل از ديدن اين آموزش ، آموزش مربوط به تفهيم اتهام و هويت مافيايی را ببينيد…

تفهيم اتهام

تفهيم اتهام بر مبنای هويت مافيايی

ميتوان با قاطعيت گفت که کيفيت يک بازی مافيا در گرو نوع و نحوه اتهام زنی هايی هست که در بازی صورت ميگيرد . شما با فراگيری آموزش تفهيم اتهام…

مرکز توجه

انديشه مافيايی مرکز توجه

انديشه_مافيايی ” مرکز توجه ” : زمانی که مرکز توجه ديده ها يا شنيده های شما بر اساس يک پيشفرض تنظيم بشود و يا شکل بگيرد ، شما براحتی چيز…

تصميم گيري در هيجان

احتياط در تصميم گيری

احتیاط کنیم ! برخی زمان‌ها نباید تصمیم گرفت… نتیجه یک تحقیق روان‌شناسی نشان داده که وقتی انسان هیجان‌زده می‌شود، عقل و خِرد او به یک‌ سوم، افت پیدا می‌کند (چه…

پارادوکس انتخاب

پارادکس انتخاب در بازی مافيا

سطح : حرفه اي — شاخه : تصميم گيری و انتخاب — قبلاً در مقاله   ” paradox of the choice “ با مفهوم پارادکس انتخاب آشنا شديد ، حال پس…

پارادکس انتخاب (Paradox of the Choice)

سطح : مقدماتی —شاخه : تصميم گيری و انتخاب تناقض انتخاب يا پارادکس انتخاب ( paradox of the choice ) برای اولين بار در سال 2004 ، توسط دکتر بری…

overchoice

Overchoice در بازی مافيا

سطح : متوسطه — شاخه : تصميم گيری و انتخاب انفجار کميت داده هايی که تکنولوژی در اختيار ما قرار ميدهد در بازی مافيا هم با پيشرفت بازيکنان قابل پيدايش…

آشنايی با مفهوم OverChoice

سطح : مقدماتی — شاخه : تصميم گيری و انتخاب بيش انتخابی موضوعی است که برای اولين بار ” الوين لويس تافلر ” نويسنده و آينده پژوه آمريکايی در کتاب…

کور تصميمی

کور تصميمی در بازی مافيا

سطح مقاله : متوسط —شاخه : تصميم گيری و انتخاب همانطور که در مقاله پدیده جالب کورتصمیمی  گفته شد ذهن انسان قابليت از بين بردن فاصله آنچه به واقع است…

ديدگاه گورخری

ديدگاه گورخری ( Zebra Question )

📚📚📚از گورخری پرسیدم: تو سفیدی راه راه سیاه داری، یا اینکه سیاهی راه راه سفید داری؟ گورخر به جای جواب دادن پرسید: تو خوبی فقط عادت های بد داری، یا…