ذهن خوانی و بازی خوانی

درک متقابل

متد درک متقابل در بازی مافيا

شاخه : بازی خوانی — سطح مقاله : متوسطه یکی از روش‌های بهتر زندگی کردن و رفع مشکلات مخصوص در زندگی مشترک٬روش درک متقابل است.در ابتدا قبل از استفاده از…

آشنايی با مفهوم درک متقابل

آشنايی با مفهوم درک متقابل

سطح مقاله : مقدماتی — شاخه : بازی خوانی چند وقت پیش به همراه یکی از دوستانم به سمیناری رفته بودیم. در پایان موقعیتی دست داد و توانستیم با سخنران…