روانشناسی اجتماعی

اثر تماشاگر در بازی مافيا

اثر تماشاگر در بازی مافيا

شاخه : روانشناسی_اجتماعی —سطح مقاله : پيشرفته مطمئناً برايتان جالب هست که اثر تماشاچی بارها و بارها در بازی های مختلف مافيا ، اتفاق ميآفتد.توجه داشته باشيد در بازی مافيا…

اثر تماشاگران

آشنايی با پديده اثر تماشاگران

شاخه : روانشناسی_اجتماعی —سطح مقاله : مقدماتی در روانشناسی اجتماعی پديده اي وجود دارد به نام ” اثر تماشاگران ” bystander effect .بر طبق پديده اثر تماشاگران ، ميزان عکس…