زبان بدن

صدای چشم ها

چشمها به صدا درمی‌آیند

سطح مقاله : مقدماتی —دسته بندی : زبان بدن   چشمها به صدا درمی‌آیند و صدای چشم ها را بايد شنيد… «مطالعه حرکات ریز چشم‌ها خیلی چیزها را نشان می‌دهد،…