سطح حرفه اي

هويت مثبت مافيايی

هويت مثبت مافيايی

پيشتر در آموزش تفهيم اتهام با نمودار هويت مافيايی آشنا شديد و پيشنهاد ميکنم قبل از ديدن اين آموزش ، آموزش مربوط به تفهيم اتهام و هويت مافيايی را ببينيد…

تفهيم اتهام

تفهيم اتهام بر مبنای هويت مافيايی

ميتوان با قاطعيت گفت که کيفيت يک بازی مافيا در گرو نوع و نحوه اتهام زنی هايی هست که در بازی صورت ميگيرد . شما با فراگيری آموزش تفهيم اتهام…

مرکز توجه

انديشه مافيايی مرکز توجه

انديشه_مافيايی ” مرکز توجه ” : زمانی که مرکز توجه ديده ها يا شنيده های شما بر اساس يک پيشفرض تنظيم بشود و يا شکل بگيرد ، شما براحتی چيز…

خرافات

انديشه مافيايی خرافات

دسته : انديشه های مافيايی — تصميم خودتو گرفتی که اين بازی ديگه تمام جزئيات رو ثبت کنی و نهايت نکته بينی رو انجام بدی و حسابی بدرخشی … ميخوای…

پارادوکس انتخاب

پارادکس انتخاب در بازی مافيا

سطح : حرفه اي — شاخه : تصميم گيری و انتخاب — قبلاً در مقاله   ” paradox of the choice “ با مفهوم پارادکس انتخاب آشنا شديد ، حال پس…

اثر تماشاگر در بازی مافيا

اثر تماشاگر در بازی مافيا

شاخه : روانشناسی_اجتماعی —سطح مقاله : پيشرفته مطمئناً برايتان جالب هست که اثر تماشاچی بارها و بارها در بازی های مختلف مافيا ، اتفاق ميآفتد.توجه داشته باشيد در بازی مافيا…

تحليل رفتاری حالت تمسخر

تحليل رفتاری حالت تمسخر در بازی مافيا

سطح مقاله : حرفه اي — شاخه : رفتار شناسی — گاهاً پيش ميآيد که بازیکنی رفتار يا عمل بازيکن ديگر را مورد تمسخر انجام ميدهد ، شايد در نگاه…