سطح وی آی پی

متد هشت سنگ بنای تثبيت

کســـــــــی باش که اعتماد بهش انتــــــــــــخاب نيست ، اجــــــــــــباره چطوری در بازی مافيا تبديل به رهبر و پيشتاز بشيم ؟چطور ميتونم به بازيکنی تبديل بشم که افراد تابع تصميماتم در…

متد سه سنگ بنای اعتماد

يک قدم جلو تر بودن کافی نيست ، چند قدم جلو تر بودن لازم هست چرا بعضی بازيکنان در بازی مافيا هميشه از بقيه موثر تر هستند ؟ چرا در…

متد پرولوگ

متد پرولوگ

معرفی و آموزش جذابترين روش شروع بازی پرولوگ متد مطمئناً شما با شيوه های مختلفی برای شروع بازی آشنايی داريد ، هر کدوم از اين شيوه ها مزيت ها و…