مافيا کلاسيک

چرا مافيا کلاسيک ؟

در اين مقاله به اهميت بازی مافيا کلاسيک می پردازيم همانطور که مستحظر ميباشيد در بازی مافيا تعدد نقش های بازی بسيار زياد ميباشد و اين متنوع بودن نقش ها…

تاريخچه بازی مافيا

تاريخچه بازی مافيا

تاريخچه بازی مافيا بر ميگردد به بهار سال 1986 که توسط يک دانشجوی روانشناسی  دانشگاه مرکزی مسکو به نام ديميتری ديويدف خلق و اجرا شد که از آن برای سرگرمی…

نقش-های-پيشرفته-بازی-مافيا

نقش های پيشرفته بازی مافيا

تا به اينجا گفته شده که بازی بين 2 گروه شهروند و مافيا انجام ميشود که هر کدام از اين 2 گروه برای تيم خود در تلاشند ،در مقاله نقش…

نقش-های-کلاسيک-بازی-مافيا

نقش های کلاسيک بازی مافيا

نقش های کلاسيک همانطور که گفته شد ، اصل بازی بر مبنای تقابل 2 گروه شهروند و مافيا جلو ميرود ، بدين ترتيب که شهروندان به دنبال مافياها در بازی…

بازی-مافيا

آموزش اجرای بازی مافيا

قبل از همه چيز بايد گفت که اين بازی احتياج به شخصی دارد که مانند داور بازی را اداره و مديريت کند.اصطلاحاً به مدير بازی، God بازی  ( بازيگردان )…

پيش بسوی متفاوت شدن با بازی مافيا

سطح مقاله : مقدماتی دسته بندی : آموزشی در دنيای واقعی ما همواره شاهد نبرد حق و باطل بوده ايم ، و شايد اين امری گريز ناپذير است . چيزی…

مفهوم استراتژی در بازی مافيا

سطح مقاله : مقدماتیدسته بندی : آموزشی يک مافيا باز ، در حال يک بازی برای خود هدف های مشخص را در نظر ميگيرد ، اگر جزو تيم شهروندان باشد…

بازي مافيا

آشنايی با استدلال در بازی مافيا

در مقاله (آشنايی با استدلال در بازی مافيا شما) با موارد زير آشنايی پيدا ميکنيد : 1. مفهوم تعريف 2. مفهوم استدلال 3. مفهوم شهود 4. مفهوم نظريات مافيايی (…