احتياط در تصميم گيری

تصميم گيري در هيجان

احتیاط کنیم ! برخی زمان‌ها نباید تصمیم گرفت...

✔️نتیجه یک تحقیق روان‌شناسی نشان داده که وقتی انسان هیجان‌زده می‌شود، عقل و خِرد او به یک‌ سوم، افت پیدا می‌کند (چه مثبت و چه منفی، چه عاشق و چه عصبانی، پر از خشم و نفرت و يا محبت افراطی و…)
به طور مثال اگر فردی دارای قدرت پردازش مغزی 180 باشد وقتی هیجان‌زده شود، قدرت تحلیل ذهن او به 60 می‌رسد , یعنی مثل یک آدم عقب‌مانده تصمیم می‌گیرد .

شاخه : تصميم گيری و انتخاب
سطح : متوسط


[ برای دسترسی کامل به این مطلب و خواندن ادامه مقاله وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]

[ برای دسترسی کامل به این مطلب و خواندن ادامه مقاله وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]

[ برای دسترسی کامل به این مطلب و خواندن ادامه مقاله وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]

[ برای دسترسی کامل به این مطلب و خواندن ادامه مقاله وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]

[ برای دسترسی کامل به این مطلب و خواندن ادامه مقاله وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]

‫4 نظر

دیدگاهتان را بنویسید