اشتباهات معمول از بازيکنان تازه وارد در نقش مافيا

نشانه مافيا

سطح مقاله : متوسطه —

شاخه : رفتار شناسی دروغ 

 

در اين مقاله به شرح بعضی از اشتباهاتی که بازيکنان تازه وارد مافيا مرتکب ميشوند ميپردازيم که معمولاً بازيکنان در نقش مافيا آنها را انجام ميدهند و جزو نشانه مافيا بودن يک فرد می باشد.
معمولاً بازيکنان تازه وارد ، زمانی که نقش مافيا ميگيرند ، به دليل عدم آشنايی کامل و عدم تسلط کامل بر فضای بازی ، دچار اين اشتباهاتی ميشوند که آن هم ريشه های روانی خودش را دارد.

البته دقت داشته باشيد که يک شهروند هم ممکن است به هر دليلی دست به انجام اين اشتباهات بزند اما چون در پشت اين اشتباهات انگيزه های دروغ و فريب کاری نهفته است ، بنابرين انجام همچين اشتباهی از طرف شهروندان ممکن است تبعات به انحراف کشاندن مسير بازی برای شهروندان را در پيش داشته باشد .

اما مواردی را که ما در اينجا بيان ميکنيم ، جزو اشتباهات شايع در بازيکنان تازه وارد در نقش مافيا ميباشد.

1. همه خوب هستند و هيچ کس بد نيست ( Everyone is so good – nobody to suspect! )


[ برای دسترسی کامل به این مطلب و خواندن ادامه مقاله وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]

2. مشکوک بودن نصفه نيمه ! ( Halftones of suspicions )


[ برای دسترسی کامل به این مطلب و خواندن ادامه مقاله وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]

3.شکاف های مشکوک در سخنرانی ( Suspicious gaps in speeches )


[ برای دسترسی کامل به این مطلب و خواندن ادامه مقاله وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]

4. اعلام وجود يک مافيا بين دو نفر ( “There is a Mafia member between these two!” )


[ برای دسترسی کامل به این مطلب و خواندن ادامه مقاله وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]


[ برای دسترسی کامل به این مطلب و خواندن ادامه مقاله وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]

5. تسليم شدن (Giving up )


[ برای دسترسی کامل به این مطلب و خواندن ادامه مقاله وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]

[ برای دسترسی کامل به این مطلب و خواندن ادامه مقاله وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]

دیدگاهتان را بنویسید