جلب اعتماد معکوس در مقابل نقش دار

جلب اعتماد معکوس

شاخه : تاکتيک و استراتژی

سطح مقاله : متوسط

يکی از رخدادهای اجتناب ناپذيری که در بازی ميفتد شرايطی است که در آن اداره و هدايت بازی توسط يک نقشدار انجام ميشود.
اين شرايط ميتواند بنابر اداره استراتژيک بازی ، يا شرايط حساس بازی و يا به دليل لو رفتن نقش نقشدار باشد.بهرحال بازيکن حرفه اي , بازيکنی است که خود را با اين شرايط بتواند به درستی وفق دهد.
تاکتيک ها و متد های فراوانی برای تثبيت و يا عدم تثبيت قدرت اداره نقش دار همبازی با شما وجود دارد، اما در اين مقاله نکاتی جالب در مورد جلب اعتماد معکوس از طرف شما در مقابل نقش دار بيان ميشود.
جلب اعتماد معکوس چيست ؟
در جلب اعتماد معکوس نيازی نيست شما حرفی بزنيد که مخاطبتان به شما اعتماد کند !!! بلکه صرفاً کافيست در کلامتان حرف هايی نزنيد که مخاطبتان به شما شک کند و يا از شما ناميد شود.
متد جلب اعتماد معکوس در روابط رئيس و مرئوسی ، کارمند و مديری ، زيردست و مافوقی بسيار کاربرد دارد.
به بيان ساده تر مدير از کارمند در وهله اول توقع کفايت و نهايت هماهنگی دارد.
هيچ مديری حاضر نيست با کارمند منفعل ، بهانه گير يا به اصطلاح دستو پا گير کار کند.
در بازی مافيا گاهی شرايطی پيش ميآيد که در آن نقش دار بازی از شما نهايت هماهنگی را طلب ميکند.اين شرايط مخصوصاً زمانی رخ ميدهد که نقش دار بازی از يک دوئل موفق و پيروز بيرون آمده باشد و يا بازی در حساس ترين شرايط برای انتخاب و جهت دهی بازی از طرف نقش دار بازی باشد.

بسياری از بازيکنان مسلط و خوب را ديده ام که به طور ناخواسته کارهايی ميکنند يا حرف هايی ميزنند که باعث ميشود نقشدار بازی آنها را مشکوک و يا گره ذهنی خود بپندارد.


[ برای دسترسی کامل به این مطلب و خواندن ادامه مقاله وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]

[ برای دسترسی کامل به این مطلب و خواندن ادامه مقاله وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]

دیدگاهتان را بنویسید