دانينگ کروگر در بازی مافيا

دانينگ کروگر رفتارشناسی در بازی مافيا

شاخه : رفتار شناسی

سطح مقاله : متوسطه —

پيشتر با پديده دانينگ کروگر در حوزه رفتارشناسی آشنايی پيدا کرديد ، اکنون ميخواهيم از اين پديده در رفتارشناسی بازيکنان در بازی مافيا استفاده کنيم. اکيداً توصيه ميکنيم که قبل از مطالعه اين مقاله ، مقاله خودبرتربينی و خودکمتربينی در حوزه رفتارشناسی را مطالعه بفرماييد.

خطرناک ترین فرد کسی است که تنها یک کتاب خوانده باشد

مهم‌ترین نتیجه‌ای که از اثر داننینگ کروگر برداشت می‌شود این است که تخمین اشتباه میزان توانایی افراد ضعیف، از خودشان ناشی از سوبرداشت‌های شخصی و نگرش درونی آنها نسبت به توانایی‌هایشان است. به همین دلیل است که یک نفر به راحتی توانایی بزرگترین سیاستمدارها و مذاکره کنندگان را در حالی زیر سوال می‌برد که خودش در خیابان سر جای پارک ماشین نمی‌تواند با یک نفر به یک توافق بالغانه برسد.
گاهی در بازی مافيا هم شاهد هستيم که فردی که ساده ترين اصول انجام بازی را رعايت نميکند چنان معتمد به نفس به تحليل بازيکنان حرفه اي تر از خود ميپردازد که گويی يک روانشناس حرفه اي و بی عيب و نقص هستند. اين افراد به دليل عدم رعايت حرفه اي گری و با شناخت ناشيانه نسبت به خود ، به خود روحيه کاذب ميدهند و همين ميشود که هنگامی که در صحنه رقابت و يا بازی مافيا قرار ميگيرند بعد از يک پيروزی غره و بعد از يک شکست بی طاقت ميشوند. اين بی طاقتی ممکن است کار را به جايی برساند که از بازی مافيا دل زده شوند چرا که با خيلی پيشبينی های آنها جور از آب در نيامده است.
در طرف مقابل برداشت پائین‌تر افراد ماهر و توانمند از لیاقت و شایستگی‌هایشان، بیشتر ناشی از ارزیابی سایرین و تاثیر محیط است. دقت کنيد افراد بايد توانمندی های خود را بشناسند و به خود اجازه ندهند که خود آنها را دست کم بگيرد چرا که اين ساده نگری سبب بروز مشکلات جدی ميشود، به طور مثال گاهاً در بازی مافيا شاهد اين هستيم که يک بازيکن با آگاهی بالاتر نميتواند منظور خود را با بازيکن با آگاهی کمتر برساند و اينکه وی نميتواند صحبت قابل فهم و ساده و قانع کننده را برای فهماندن موضوعی ارائه دهد سبب بروز مشکل ميشود.

پس گاهی دليل نفهميدن مخاطبان در بازی مافيا آنها نيستند بلکه خود ما هستيم که نتوانستيم منظورمان را ساده در حد قابل برداشت توسط آنها بيان کنيم.


[ برای دسترسی کامل به این مطلب و خواندن ادامه مقاله وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]

تشخيص اثر :


[ برای دسترسی کامل به این مطلب و خواندن ادامه مقاله وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]

راهکار متقابل :


[ برای دسترسی کامل به این مطلب و خواندن ادامه مقاله وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]

یک نظر

دیدگاهتان را بنویسید