ديدگاه گورخری ( Zebra Question )

ديدگاه گورخری

📚📚📚از گورخری پرسیدم: تو سفیدی راه راه سیاه داری، یا اینکه سیاهی راه راه سفید داری؟ گورخر به جای جواب دادن پرسید: تو خوبی فقط عادت های بد داری، یا بدی و چندتا عادت خوب داری؟ ساکتی بعضی وقت ها شلوغ می کنی، یا شیطونی و بعضی وقتها ساکت می شی؟ ذاتا خوشحالی بعضی روزها ناراحتی، یا ذاتا افسرده ای و بعضی روزها خوشحالی؟ لباس هات تمیزن فقط پیراهنت کثیفه، یا کثیفن و شلوارت تمیزه؟ و من دیگه هیچ وقت از گورخرها درباره ی راه راهاشون چیزی نپرسیدم.
برگرفته از اثر شل سیلور استاین ( شاعر و نوسنده معاصر آمريکايی ) 📚📚📚

سطح متوسطه 
دسته : تصميم گيری و انتخاب

👌 در واقع اين گورخر روبروی ما نشانی از اين هست که به ما ميگويد افراد را به صورت مطلق قضاوت نکنيم، و آنها را افرادی ببينيم که هم ويژگی های خوب و هم ويژگی های بد دارند.بعضا ميبينيد که افراد در روابط اجتماعيشان به خاطر يک اشتباه فرد مقابل ، آن را کاملاً بايکوت ميکنند و يا گاهی به دليل وجود ناراحتی در مورد يک موضوع با فرد خاصی ، کلاً آن فرد خاص را انسان بد يا دشمن قلمداد ميکنند ، در حقيقت نگاه گورخری به ما ميآموزد که وجود يک رفتار منفی يا يک اشتباه در فرد را به شخصيت کلی آن فرد تعميم ندهيم و دچار اين خطای هاله اي نشويم.
به تعبيری هيچکس بد مطلق و يا خوب مطلق نيست . بنابرين با هم بودن را بياموزيم و نه در برابر هم بودن را. اين نگاه واقع بينانه و صلح آميز به اطرافيانمان باعث ميشود در زندگی و روابطمان و تعاملاتمان کمتر دچار جنگ ، مناقشات بر سر قدرت طلبی ، غلبه مندی بشويم.


[ برای دسترسی کامل به این مطلب و خواندن ادامه مقاله وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]

[ برای دسترسی کامل به این مطلب و خواندن ادامه مقاله وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]

دیدگاهتان را بنویسید