متد درک متقابل در بازی مافيا

درک متقابل

شاخه : بازی خوانی —
سطح مقاله : متوسطه

یکی از روش‌های بهتر زندگی کردن و رفع مشکلات مخصوص در زندگی مشترک٬روش درک متقابل است.در ابتدا قبل از استفاده از این روش افراد باید بر عقاید٬تصمیمات و تفکرات خود کنترل داشته باشند. زمانی که در حال استفاده از این روش هستید دنیا را از چشم فرد مقابل ببینید به طوری ک صحبتهای فرد مقابل صحبتهای شما٬حالت او حالت شما و تصمیمات او تصمیمات شما باشد.
بيشتر در مقاله ”  آشنايی با مفهوم درک متقابل ” با روش درک متقابل آشنا شده ايد.

در بازی مافیا يکی از روش های کاربردی برای شناخت و تحليل بيشتر رفتارها و حالات افراد استفاده از متد درک متقابل ميباشد.دقت کنيد ، که بر طبق متد روش درک متقابل ، بسياری از نيازها و عکس العمل های رفتاری افراد در مواجهه به اکشن ها شبيه يکديگر ميباشد همانند نياز به احترام ، نياز به توجه ، احساس ارزشمندی و ….بنابرين ميتوان از آن تا حدی برای تحليل رفتارهای افراد مد نظرمان در بازی استفاده کرد.دقت کنيد که گاهاً شرايطی در بازی مافيا پيش ميآيد که همين تحليل رفتار افراد در مواجه با مسائل ميتواند يک اطلاعات ارزشمند برای ما بشمار برود ، گرچه توصيه من اين هست که مراحل مهمتر برسی که شامل برسی ديالوگ ها ، کشف دروغ ، کشف تناقضات رفتاری و گفتاری ، زبان بدن ميباشد را در اولويت قرار دهيد، اما برسی حالات رفتاری افراد در مواجه با رويداد های داخل بازی هم خالی از لطف نيست اما مجدد پيشنهاد ميشود که به عنوان ” رفرنس قضاوت ” به تنهايی قرار نگيرد چرا که امکان بروز رفتار های سالم از افراد مافيا در بازی و امکان بروز رفتارهای ناسالم از افراد پليس در بازی کاملاً وجود دارد.


در اين متد کافيست خودتان را در موقعيت شخص مورد نظرتان با توجه به اتفاقاتی که در بازی برايش افتاده قرار دهيد و به رفتار ايشان از زاويه ديد ايشان نگاه کنيد.
برای مثال در بازی شخصی رفتاری اعتراض آميز نسبت به موضوعی که مربوط بهش است انجام ميدهد ، کافيست شما خودتان را در جايگاه ايشان قرار دهيد تا ببينيد رفتار ايشان سالم هست يا ناسالم.مجدداً تاکيد ميکنم حتی ناسالم تشخيص دادن رفتار ايشان به منزله مافيا بودن يا ملاکی برای قضاوت شما برای هويت ايشان نميباشد، اما حداقل فايده اي که دارد امکان نظم دادن به فضای رفتاری بازی و شناخت شما از فضای رفتاری بازی را مهيا ميکند.

علاوه بر اين موضوع عنايت داشته باشيد برداشت افراد از موضوعات به دليل زاويه ديد متفاوت نسبت به موضوع ممکن است متفاوت و يا کاملاً مخالف همديگر باشد ، اين هم موضوعی است که شما عزيزان بايد بهش دقت داشته باشيد . الزاماً هر مخالفتی با نظر کاملاً درست شما به منزله غلط بودن آن مخالفت نيست ! کافيست از متد درک متقابل استفاده کنيد و زاويه ديد خود را همانند ديد مخالف نسبت به موضوع قرار دهيد و آنرا تحليل کنيد . قطعاً برسی يک موضوع از زوايای مختلف ما را در شناخت بهتر و دقيقتر آن موضوع کمک ميکند.
بنابرين به جای گارد گرفتن نسبت به مخالفت ها و يا اقنا شدن نسبت به تاييد ها ، به تحليل مخالفت ها و موافقت های بازيکنان از زاويه ديد آنها نسبت به عملکردمان برای درک متقابل آنها بپردازيم.
با تشکر از دوست خوبم عارف عزيز که در تهيه اين مطلب کمک بسيار کردند.


[ برای دسترسی کامل به این مطلب و خواندن ادامه مقاله وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]

[ برای دسترسی کامل به این مطلب و خواندن ادامه مقاله وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]

دیدگاهتان را بنویسید