مفهوم استراتژی در بازی مافيا

سطح مقاله : مقدماتی
دسته بندی : آموزشی

يک مافيا باز ، در حال يک بازی برای خود هدف های مشخص را در نظر ميگيرد ، اگر جزو تيم شهروندان باشد هدف های ايشان شامل شناسايی و بيرون کردن اعضای مافيا و اگر جزو تيم مافيا باشد ، شامل هدف هايی مثل مخفی ماندن، يا بيرون کردن يک فرد مشخص و … می باشد.چيزی که مشترک است اين هست که هر بازيکن بايد طرحی بريزد که معلوم کند برای رسيدن به هدف مورد نظرش چه کارهايی بايد انجام دهد.

همانطور که تاکنون متوجه شده ايد بازی مافيا در سطوح حرفه اي تبديل به تقابل های سنگين فکری و روانی ميشود و بی شک ممکن است به يک ميدان واقعی جنگ روانی و فکری بين 2 گروه و افراد داخل بازی تبديل شود که مملو از انجام انواع عمليات های روانی و فکری است .
اين عمليات های فکری و روانی که از طرف بازيکنان صورت مي گيرد, نياز ما به يک نظم نسبی فراگير بر روی همه اين عمليات ها رو 2 چندان مي کند.و به بيان ساده تر اين مجموعه عمليات های فکری و روانی برای اينکه تاثير قوی تر و کارامد تری داشته باشد احتياج به يک خط فکری و رهبری مشخص دارد و زمانی که همچين نيازی احساس می شود بی شک هيچ چيزی مثل نگاه استراتژيک نمي تواند به ما کمک کند.

بدون شک داشتن طرح و نقشه کلی برای رسيدن به هدف مورد نظر ، راه رسيدن به آن هدف را هموارتر ميکند، اينکه چرا داشتن طرح و نقشه به ما کمک می کند را در موردش بحث خواهيم کرد ، اما چيزی که مشخص است اين يک نياز ضروری و امری گريز ناپذير است.

نقشه هايی که يک مافيا باز در جريان بازی برای رسيدن به هدف های مشترک جمعی و فردی ميکشد را استراتژی يا راهبرد می گويند.

اين نقشه ها هر چه کلی تر و کمک رسان تر به افراد بيشتری از هم تيمی های بازيکن باشد قطعاً استراتژی های کلی تر و با ثبات تری است.

واژه «استراتژی» (Strategy)که اکنون در زبان فارسی از آن به «راهبرد» تعبیر می شود مفهومی است که از عرصه نظامی نشأت گرفته و بعداً در سایر عرصه ها از جمله اقتصاد، تجارت و به ویژه عرصه سیاست از کاربرد زیادی برخوردار شده است.
ریشه واژه «استراتژی» واژه یونانی «استراتژیا» (Strategia) به معنای «فرماندهی و رهبری» است. اکنون معنای ساده استراتژی عبارت است از یک طرح عملیاتی به منظور هماهنگی و سازماندهی اقدامات برای دستیابی به هدف.اين طرح عملياتی اگر به مراتب بالای کيفيت خود برسد ميتواند يک رهبر شايسته و يک خط مشی قوی برای همه افراد تحت پوشش خود باشد.

امروزه علاوه بر فرماندهان نظامی و سیاستمداران، دست اندرکاران امور تجاری، اقتصاددانان، کارفرمایان عرصه صنعت نیز دارای استراتژی هستند. حتی افراد عادی نیز در زندگی روزانه خود از استراتژی های مختلف همچون کاهش هزینه، کاهش وزن و… سخن می گویند. البته در اینجا استراتژی به مفهوم هدف نیست بلکه اقدامات و برنامه هایی برای نیل به اهداف از قبل تعیین شده، می باشد. استراتژی چگونگی دستیابی به اهداف را مشخص می کند و به این که اهداف چه چیز هستند یا چه باید باشند یا چگونه باید تعیین شوند کاری ندارد.

همین که نقشه ی استراتژیکی تعیین شد وسایل اجرای آن دیگر جزو تاکتیک می باشد. جواب به این سوال که یک نقشه را چگونه باید اجرا کرد؟ به قلمرو تاکتیک در بازی مافيا مربوط می شود.
چگونگی اجرای نقشه که همان انجام رفتار يا بيان صحبت های خاص برای مخاطبان عام يا خاص در بازی
جهت نیل به اهداف استراتژیک است را تاکتیک می گویند.

در حقيقت تاکتيک يا راهکار در بازی مافيا ، علم و هنر چگونگی به اجرا در آوردن نقشه های استراتژيکی هست که بازيکن از قبل تعريف کرده است که هر چه بازيکن تاکتيکال تر باشد در موقعيت های مختلف تصميمات تاکتيکی درست تری در آن لحظه و موقعيت ميگيرد .بی شک يک "مافيا باز’ خوب به اين حقيقت رسيده است که در بازی هايی هم که استراتژی مشترک و مشخصی برای برد به صورت تعريف شده وجود دارد ،  موقعيت ها و حالات متفاوت روحی و فکری بازيکنان در هر بازی ، باعث نياز به انجام تاکتيک های متفاوتی برای اجرای طرح و استراتژی مورد نظر می شود و اين هنر و تاکتيکال بودن يک بازيکن هست که موقعيت و حالات بازيکنان ديگر را به خوبی درک کند و بهترين روش اجرا را برای انجام استراتژی مورد نظرش به کار گيرد.

بنابرين می توان گفت که استراتژی به تامل و تفکر آينده نگری احتياج دارد و تاکتيک به ديد و مشاهده و درک بيشتر از موقعيت در لحظه حال .

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

از نظر بنده بازيکنی بازيکن استراتژيست در بازی مافيا است که بتواند به خوبی تا حد ممکن بيشترين زوايای نقشه و طرح پيروزی تيمش را در نظر بگيرد و طرحی واقع گرايانه ، موجه و عملی بر مبنی آن ارائه دهد.بدون شک يک بازيکن استراتژيست امکانات ، موقعيت ها و شرايط حاکم بر بازی را بهتر ميتواند ببيند و نسبت به آن استراتژی مناسبی برای برد تيمش تعريف کند.

بنابرين اين بازيکن بايد تا جايی که می تواند اطلاعات موجود در بازی را برای خودش گرداوری کند ، امکانات و مشکلات پيش رو را شناسايی و طبقه بندی کند و با برسی و تجزيه تحليل وضعيت و امکانات موجود ، به بيان طرحی تقريبی که بيشترين نفع را برای تميش دارد بپردازد.

به عنوان مثال تعداد بازيکنان قوی ، بازيکنان اکتيو ، بازيکنان ساکت ، بازيکنان ضعيف ، تعداد فرصت های خطا ، احتمال حذف شدن نقش ها ، روحيات بازيکنان ، مدت زمان بازی و خيلی از موارد ديگر را در کنار هم چيده و بهترين طرح را ارائه دهد.
قطعاً به همچين بازيکنی , استراتژيست يا آناليزور خوب بازی مافيا می گوييم.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

اما بازيکنی بازيکن تاکتيکال است که بتواند در شرايط و موقعيت های مختلف ، از بين تصميمات متنوعی که پيش رو دارد بهترين تصميم را با توجه به آن موقعيت بگيرد.يک بازيکن تاکتيکال بايد بسيار انعطاف پذير و دارای اعتماد به نفس بالايی باشد ، چرا که در موقعيت های خاص و غير منتظره نيازمند گرفتن بهترين و سريع ترين تصميم برای انجام اکشن و ريکشن مورد نظر ميباشد.
يک بازيکن تاکتيکال ، شرايط خاص و شرايط زمانی و مکانی ، فضای روانی و فکری حاکم در آن لحظه بازی را مد نظر قرار ميدهد و بهترين تصميم را با توجه به کيفيت و جنس و عمق مسائل ميگيرد.
قطعاً تاکتيک ها و راهکار های موجود ميتواند نامحدود و متنوع و فراوان باشد. بنابرين تفکر تاکتيکی در زمان درگيری ها و اصطکاک بازيکنان و افکار آن ها با هم بيشتر نمود پيدا می کند.
بازيکنی که مي خواهد تاکتيکال باشد بايد ابتدا بسياری از تکنيک های مربوط به مفاهيم مورد استفاده در بازی مافيا را چه به صورت علمی و چه به صورت تجربی فرابگيرد و ابتدا تبديل به يک بازيکن تکنيکال شود.
قطعاً بازيکنان تکنيکال در آينده تبديل به بازيکنان تاکتيکال و در نهايت تبديل به استراتژيست های حرفه اي در بازی مافيا ميشوند.

استراتژی انجام کارهای درست است – تاکتیک انجام درست کارها است – تکنيک کيفيت انجام دهندگان است.

دیدگاهتان را بنویسید