پارادکس انتخاب در بازی مافيا

پارادوکس انتخاب

سطح : حرفه اي —
شاخه : تصميم گيری و انتخاب —

قبلاً در مقاله   ” paradox of the choice “ با مفهوم پارادکس انتخاب آشنا شديد ، حال پس از آشنايی با پارادکس انتخاب ، به اين نتيجه ميرسيم که انتخاب های ما زمانی که گزينه های روی ميزمان استاندارد های مطلوب مشترکی دارند سخت تر ميشود.در اين فضای بازی ، شما از مرحله overchoice ها عبور کرده ايد و جمع به يک استاندارد سازی نسبی رسيده است. همگی استاندرد های مشترکی دارند که پايبند به آن هستند.
اما قرار نيست اين حالت شرايط را برای شما ساده تر کند، به عکس به دلايلی که پارادکس انتخاب برای شما ايجاد ميکند قطعاً شرايط انتخاب برای شما سخت تر ميشود.

شرايطی را تصور کنيد که بازيکنان پيش روی ما استاندارد های مد نظر ما را به طور يکنواخت رعايت کرده اند.
و تفاوت آنها در جزئياتی هست که مشترک نيست. قطعاً اگر در همچنين بازی قرار گرفتيد ، سطح بازی بالايی را تجربه ميکنيد.
در چنين شرايطی هر چقدر تعداد انتخاب های شما بيشتر باشد انتخاب درست سخت تر ميشود.

فرض کنيد در بازی مافيا در نقش پليس هستيد و در يک بازی 6 نفره قرار گرفته ايد و بازی دو مافيا دارد و 5 نفر رو به روی شما هستند که همگی مدعی پليس بودن هستند، بازی اين 5 نفر استاندارهای لازم اوليه را دارد ، همگی با صداقت در حال صحبت هستند و منطقشان در خدمت تيم پليس است و بی نظمی در بازی هيچ کدام مشاهده نشده است.
در اينجا انتخاب شما برای تشخيص مافيا ، وارد سطح توقع بالاتری ميرود و شما دچار حساسيت های بيشتری ميشويد، هر چقدر بالارفتن حساسيت شما و عدم نتيجه گيريتان بيشتر باشد ، قطعاً شما را خسته تر و درگير پيچيدگی های بيشتری ميکند، دقت کنين که افراد در اوج پيچيدگی و خستگی پتانسيل ابتلا به خرافات را پيدا ميکنند ( رجوع شود به انديشه مافيايی خرافات ) بنابرين اين همان نقطه آسيب پذيری ميتوان باشد که شما را در اوج دقت گرفتار خودش کند.


[ برای دسترسی کامل به این مطلب و خواندن ادامه مقاله وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]

[ برای دسترسی کامل به این مطلب و خواندن ادامه مقاله وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]

[ برای دسترسی کامل به این مطلب و خواندن ادامه مقاله وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]

[ برای دسترسی کامل به این مطلب و خواندن ادامه مقاله وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]

[ برای دسترسی کامل به این مطلب و خواندن ادامه مقاله وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]

[ برای دسترسی کامل به این مطلب و خواندن ادامه مقاله وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]

[ برای دسترسی کامل به این مطلب و خواندن ادامه مقاله وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]

دیدگاهتان را بنویسید