چشمها به صدا درمی‌آیند

صدای چشم ها

سطح مقاله : مقدماتی —
دسته بندی : زبان بدن

 

👀👀 چشمها به صدا درمی‌آیند و صدای چشم ها را بايد شنيد…

«مطالعه حرکات ریز چشم‌ها خیلی چیزها را نشان می‌دهد، از جمله این که کمک‌مان می‌کند میزان احتمال راست و دروغِ حرفهای یک شخص را حدس بزنیم.» این حرف را اولین بار ریچارد بندلر به زبانی علمی و مدون عنوان کرد. او معتقد بود که با تقسیم‌بندی حرکات ریز چشم‌ها و احتمالات رفتاری خاصی که برای هر حرکت چشمی وجود دارد، می‌توانیم با ضریب اطمینان بالایی حدس بزنیم حرفهایی که می‌شنویم، راست است یا دروغ. برخی از این موارد را می‌توانید در ليست زیر ببینید. و به تعبيری صدای چشم ها بشنويم.

‼️ پیش‌فرض مهم: فرد مورد نظر، راست‌دست است (در افراد چپ‌دست، تمام جهت‌های زیر را باید برعکس در نظر بگیرید)


===================================

👈مسیر حرکت چشم‌های فرد موقع حرف زدن :
حرکت ظریف و آرام چشم‌ها به سمت راست و بالا

👈معنای حرکت چشم‌ها :
به این معناست که فرد دارد تصویری را در ذهنش مجسم می‌کند

👈یک مثال ساده :
اگر از کسی بخواهید در ذهنش مجسم کند که دارد در یک جنگل دنبال آهویی می‌دود و ناگهان شیری از پشت سر به او حمله‌ور می‌شود (و ادامه داستان)، چشمهای او در حال تجسم این صحنه، احتمالا به آرامی به سمت راست و بالا حرکت می‌کنند

==================================

👈مسیر حرکت چشم‌های فرد موقع حرف زدن :
حرکت ظریف و آرام چشم‌ها به سمت چپ و بالا

👈معنای حرکت چشم‌ها :
به این معناست که فرد دارد تصویر خاصی را به خاطر می‌آورد

👈یک مثال ساده :
مثلا اگر از کسی بخواهید شکل کلاس اول دبستانش را به خاطر بیاورد و برایتان توضیح دهد احتمالا در حال یادآوری جزییات، چشم‌هایش به آرامی به سمت چپ و بالا حرکت می‌کنند

==================================

حرکت ظریف و آرام چشم‌ها به سمت راست و بالا
به این معناست که فرد دارد تصویری را در ذهنش مجسم می‌کند


👈مسیر حرکت چشم‌های فرد موقع حرف زدن :
حرکت ظریف و آرام چشم‌ها به سمت راست

👈معنای حرکت چشم‌ها :
به این معناست که فرد دارد صدایی را در ذهنش مجسم می‌کند

👈یک مثال ساده :
مثلا اگر از کسی بخواهید صدای ناشی از انفجار بمب اتمی را در ذهنش تجسم کند، احتمالا در حال تجسم آن صحنه چشم‌هایش به آرامی به سمت راست حرکت می‌کنند

==================================

👈مسیر حرکت چشم‌های فرد موقع حرف زدن :
حرکت ظریف و آرام چشم‌ها به سمت به سمت چپ

👈معنای حرکت چشم‌ها :
به این معناست که فرد دارد صدای خاصی را به خاطر می‌آورد

👈یک مثال ساده :
مثلا اگر از کسی بخواهید صدای مادربزرگش را که سالها پیش از دنیا رفته، به خاطر بیاورد احتمالا چشم‌هایش در حال یادآوری آن صدا به آرامی به سمت چپ حرکت می‌کنند

==================================

👈مسیر حرکت چشم‌های فرد موقع حرف زدن :
حرکت ظریف و آرام چشم‌ها به سمت پایین و راست

👈معنای حرکت چشم‌ها :
به این معناست که فرد دارد یک رایحه یا یک طعم و یا یک احساس بخصوص را به خاطر می‌آورد

👈یک مثال ساده :
مثلا اگر از کسی بخواهید رایحه یک عطر خاص را به خاطر بیاورد، احتمالا در حال یادآوری آن رایحه، چشمهایش به آرامی به سمت راست و پایین حرکت می‌کنند

مصداق سازی :

فرض کنید برادرزاده 4 ساله‌تان جمله‌ای را از قول برادرتان برای شما نقل می‌کند. شما از او می‌پرسید: «وقتی توی آن مهمانی، پدرت داشت این حرف‌ را می زد چه کسی خانه‌تان بود؟» او در حالی که چشمهایش به آرامی به سمت راست و بالا حرکت می‌کنند، می‌گوید: «خاله، دایی و . . .»

در چنین موردی، بر طبق قوانین بندلر، می‌توانید حدس بزنید که این پاسخ، یک پاسخ ناگهانی است که احتمالا برادرزاده‌تان در جا ساخته است (حرکت آرام چشمها به سمت راست و بالا: تصویری که در ذهن ساخته یا مجسم می‌شود) و احتمال دروغ بودنش از احتمال راست بودنش بیشتر است.

اما فرض کنید او در حالی که دارد به سوال شما پاسخ می‌گوید، چشمهایش به آرامی به سمت چپ و بالا حرکت کنند. در چنین موردی، بر طبق قوانین بندلر، می‌توانید حدس بزنید که او دارد مهمانی آن شب را به خاطر می‌آورد و بنابراین احتمال راستگویی‌اش از احتمال دروغگویی‌اش بیشتر است.

دیدگاهتان را بنویسید