کاربرد چهار بت بيکن يا باور های غلط در بازی مافيا

باور های غلط

يکی از معضلات بازی مافيا ، شکل گيری باورهای غلط می باشدکه بر مبنی استدلال و برداشت های اشتباه روزمره در بازی مافيا شکل ميگيرد.در اين مقاله به برسی اين باورهای غلط از نگاه فرانسيس بيکن ميپردازيم.


[ برای دسترسی کامل به این مطلب و خواندن ادامه مقاله وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]

[ برای دسترسی کامل به این مطلب و خواندن ادامه مقاله وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]

یک نظر

دیدگاهتان را بنویسید