رفتار شناسی

تحليل رفتاری حالت تمسخر

تحليل رفتاری حالت تمسخر در بازی مافيا

سطح مقاله : حرفه اي — شاخه : رفتار شناسی — گاهاً پيش ميآيد که بازیکنی رفتار يا عمل بازيکن ديگر را مورد تمسخر انجام ميدهد ، شايد در نگاه…

دانينگ کروگر رفتارشناسی در بازی مافيا

دانينگ کروگر در بازی مافيا

سطح مقاله : متوسطه —شاخه : رفتار شناسی مهم‌ترین نتیجه‌ای که از اثر داننینگ کروگر برداشت می‌شود این است که تخمین اشتباه میزان توانایی افراد ضعیف، از خودشان ناشی از…

نشانه های دروغ

نشانه های غیر قابل انکار افراد دروغگو

سطح مقاله : مقدماتی آیا می دانستید تمام مردم جهان به طور میانگین روزی دو مرتبه دروغ می گویند؟ برخی افراد ، دروغگوهای خوبی نیستند و زود لو می روند…

دانينگ کروگر

خودبرتربینی یا خودکمتربینی

سطح مقاله ( دانينگ کروگر ) : مقدماتی —شاخه : رفتار شناسی حتماً همه شما به صورت روزمره يا موردی اين تجربه را داشته ايد که سوار تاکسی ميشويد و…