مقالات متفرقه

قانون مورفی

قانون مورفی (Murphy’s Law)

💥💥اگر قرار باشد چیزی خراب شود، می شود در ترافيك‌ گير كرده‌ايد و احتمالا دير به يك قرار مهم مي‌رسيد. آن‌قدر اعصاب‌تان خرد شده است كه فكر مي‌كنيد همه ماشين‌هايي…