اثر تماشاگر در بازی مافيا

اثر تماشاگر در بازی مافيا

شاخه : روانشناسی_اجتماعی —
سطح مقاله : پيشرفته

مطمئناً برايتان جالب هست که اثر تماشاچی بارها و بارها در بازی های مختلف مافيا ، اتفاق ميآفتد.توجه داشته باشيد در بازی مافيا ما بارها و بارها شاهد بروز يک اتفاق اضطرار و يا بوجود آمدن قربانی در بازی هستيم ، بنابرين بلطبع ممکن است با اثر تماشاگران در اين پديده مواجه بشويم.

اکيداً توصيه ميکنم مقاله ”  آشنايی با پديده اثر تماشاگران ” رو قبل از خواندن اين مقاله به صورت کامل مطالعه بفرماييد.

💥بر طبق نتيجه گيری A ، ميزان عکس العمل بازيکنان نسبت مستقيمی با شرايط اضطرار بوجود آمده در بازی دارد ، مطمئناً ما بايد توقع عکس العمل بيشتری از بازيکنان در مواجه با شرايط اضطرار اورژانسی تر داشته باشيم .

به عنوان مثال فرض کنيد در بازی شخص a ، يک دروغ واضح را ميگويد ، مطمئناً اگر شخص b در برخورد با اين دروغ خيلی ساده عمل کند و يا از موضوع بگذرد ، رفتار سالمی را انجام نداده است.


[ برای دسترسی کامل به این مطلب و خواندن ادامه مقاله وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]

[ برای دسترسی کامل به این مطلب و خواندن ادامه مقاله وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]

[ برای دسترسی کامل به این مطلب و خواندن ادامه مقاله وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]

[ برای دسترسی کامل به این مطلب و خواندن ادامه مقاله وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]

[ برای دسترسی کامل به این مطلب و خواندن ادامه مقاله وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]

[ برای دسترسی کامل به این مطلب و خواندن ادامه مقاله وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]

[ برای دسترسی کامل به این مطلب و خواندن ادامه مقاله وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]

دیدگاهتان را بنویسید