کور تصميمی در بازی مافيا

کور تصميمی

سطح مقاله : متوسط —
شاخه : تصميم گيری و انتخاب

همانطور که در مقاله پدیده جالب کورتصمیمی  گفته شد ذهن انسان قابليت از بين بردن فاصله آنچه به واقع است و آنچه ما دوست داريم را دارد ، اين موضوع مخصوصاً زمانی انجام ميشود که اين که فاصله واقعيت و علاقه ما فاصله محسوسی نباشد.
به تأبيری هر چقدر % هدفی که اکنون بهش رسيده ايم ، به هدفی که در ابتدا در نظر گرفته ايم نزديک تر باشد ذهن ما راحت تر با آن کنار ميآيد.
نکته اي که وجود دارد اين است که در بسياری از موارد شايد اين فاصله اندک هدف بدست آمده با هدف در نظر گرفته شده تاثيری در زندگی ما نداشته باشد، اما در بعضی موارد اين فاصله اندک ممکن است سرنوشت ساز باشد.
اين سرنوشت ساز بودن مخصوصاً زمانی به چشم ميآيد که 2 هدف در قدم های ظاهری و اوليه بسيار به هم نزديک باشند اما در آينده و در تبعاتی که دارند بسيار متفاوت خواهند شد.

بر ميگرديم به بازی مافيا 👇👇👇
شما در روز اول بازی در نقش پليس بازی ، موضوع مشکوکی را از فردی متوجه ميشويد ،بگذاريد اينطور قرارداد کنيم که اين موضوع، گزينه شک A ميباشد.

مسائل و اتفاقات فراوانی در جريان بازی پيش ميآيد و گزينه شک های ديگری در مسير شما قرار ميگيرد.

در نهايت هنگام تصميم گيری در انتخاب بين گزينه شک A و ساير گزينه شک هايمان، يا کاملاً % اهميت گزينه شک A را فراموش ميکنيم و يا درجه اهميت آن برای ما کاهش پيدا ميکند.

شايد برايتان جالب باشد که علت اين فراموشی چيست؟ و شايد با خودتان فکر کنيد که قدرت حافظه اينجا خيلی نقش تايين کننده دارد،،اما بايد بگوييم که هميشه درست نيست اين حرف.
مسلماً شما دلتان نميخواهد مسائل مشکوکی را که پيدا کرده ايد فراموش کنيد، اما دلايل فراوانی وجود دارد که مارا در امر فراموشی يا عدم انتخاب گزينه شک اولمون ياری ميکند.

يکی از اين موارد بوجود آمدن موارد مشکوک ديگر به زم شما يا بوجود آمدن اتفاقات ديگر که باعث ميشود شما دچار کور تصميمی نسبت به انتخابی که در مورد مشکوک بودن موضوع مورد نظرتان گرفته ايد برسيد و آن از ذهن شما محو شود.

علت بوجود آمدن اين کورتصميمی اين است که شما تصميم گرفته ايد موارد مشکوک در بازی بازيکنان را پيدا کنيد و وقتی اين موارد به تعداد مشخصی ميرسد ذهن شما ممکن است برخی از اين موارد مشکوک در گذشته را فيلتر کند و حتی بسياری از موارد مشکوکی که در آينده در بازی با آنها رو به رو ميشويد ديگر برای شما آن جنبه اهميت و حساسيت را نداشته باشد.

 

[ برای دسترسی کامل به این مطلب و خواندن ادامه مقاله وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]

[ برای دسترسی کامل به این مطلب و خواندن ادامه مقاله وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]

[ برای دسترسی کامل به این مطلب و خواندن ادامه مقاله وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]

[ برای دسترسی کامل به این مطلب و خواندن ادامه مقاله وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]

[ برای دسترسی کامل به این مطلب و خواندن ادامه مقاله وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]

[ برای دسترسی کامل به این مطلب و خواندن ادامه مقاله وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]

دیدگاهتان را بنویسید